Parembugan:Provinsi

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Basa iku mèlu ngrembaka utawa berkembang. Saiki tembung provinsi sing ngandhut /v/ luwih kerep dienggo tinimbang nganggo /p/. Ora ana salahé /v/ iku dienggo. Meursault2004ngobrol 22 Juli 2016 20.40 (UTC)

Pamanggih kula, panyerat provinsi utawi propinsi punika perkawis varian kémawon. Mila, tiyang badhé nganggé salah satunggalipun sah-sah kémawon. Panyerat propinsi punika supados tiyang Jawi mangertos panyerat Jawinipun ingkang ngrembaka kala rumiyin, déné panyerat provinsi punika supados tiyang Jawi mangertos panyerat resminipun ing kontèks nagara Indonésia (ingkang nganggé basa Indonésia). Kakalihipun kula kinten boten nrajang paugeran tembung serapan basa Jawi.
Kula naté maca artikel punika, Pak menawi huruf V ing basa Indonésia punika wagu, ingkang satemené sami ungelipun kaliyan huruf F. Mila, huruf V punika satemené namung kanggé minangkani supados tembung serapan kaserat mèmper tembung ing basa aslinipun. Cahyo Ramadhani rembugan 23 Juli 2016 00.09 (UTC)
Sayektinipun ing basa Walanda dialèk Baku saking pundi tembung menika dipunserap, ungel /v/ menika ugi mboten wonten. (Ungel /z/ ugi sampun mboten wonten). Mila ing basa Jawi saha basa Mlajeng ungel menika kaserap minangka /p/ lan sanès /b/. Nanging 'nggih katingalipun wagu kémawon. Conto bènten, télévisi utawi vidéo menawi dipunserat télépisi lan pidéo katingal kirang saé. Menika kathah ingkang miturut pamanggih kula saged dipunrembag. Mbokbilih mangké sawetawis wekdal saged kopi dharat lan mbokmenawi ngwontenaken lokakarya. Meursault2004ngobrol 23 Juli 2016 00.19 (UTC)
Inggih Pak, pancèn punika kedah dipunrembag. Menawi tembung serapan anyar kados video lan televisi, kanca-kanca asring kula aturi saperlu nyerat vidéo utawi vidhéo lan télévisi kémawon, awit punika ugi taksih gampil menawi dipunserat nganggé aksara Jawi. Ingkang sisah dipunserat sarana Hanacaraka punika kados tembung instrumèntalis lan transmutasi (sembarang tembung mawi ater-ater trans-), awit wonten konsonan / wyanjana jèjèr tiga utawi punjul. Cahyo Ramadhani rembugan 23 Juli 2016 00.58 (UTC)
Sip. Mangké japri. Lokasinipun taksih wonten Ngayogya? Sayektinipun, tembung instrumèntalis utawi transmutasi saged dipunserat mawi Hanacaraka. Pasangan 'sa' saged dipunsukani pasangan malih. Meursault2004ngobrol 23 Juli 2016 10.04 (UTC)