Parembugan:Menara Bibel (Babilonia)

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Sing baku nèk ora salah kan Menara Babèl? Meursault2004ngobrol 08:00, 27 Mei 2011 (UTC)

Ngapunten[besut sumber]

Pak nyuwun pangapunten ingkang katah, menawi lepat. mangga dipungantos kula boten saget gantos asmanipun. nuwun Smiley.pngJV089Yayu rembugan 10:57, 27 Mei 2011 (UTC)

Tibakipun Menara Babil mbak. Mangga kutipan saking Kitab Purwaning Dumadi (11:1-9) pretalan énggal:
11:1 Biyèn-biyèné bangsa-bangsa ing salumahé bumi kuwi basané mung siji lan tembung-tembungé padha.
11:2 Kecrita nalika padha nglembara mengétan, nuli padha tekan panggonan lempar ing tanah :Babilonia, banjur padha manggon ana ing kono.
11:3 Wong-wong mau padha saiyeg kandha mengkéné, "Ayo padha gawé bata lan diobong karebèn atos." Batané dienggo mbangun, déné sing dienggo nglépa tir kenthel.
11:4 Kandhané menèh, "Ayo saiki kita padha mbangun kutha nganggo menara sing dhuwuré sundhul langit. Mengko kita rak dadi wong misuwur, lan ora padha pating slebar."
11:5 Gusti Allah nuli tedhak mirsani kutha lan menara sing lagi digarap wong-wong mau,
11:6 pangandikané, "Wong-wong iki padha tunggal bangsa lan tunggal basa. Mangka iki lagi wiwitaning réka-rékané. Suwé-suwé rak ora kena dipenggak karepé.
11:7 Mula ayo padha dikisruhaké basané, supaya siji lan sijiné padha déné ora ngerti karepé."
11:8 Mengkono enggoné Gusti Allah mbuyaraké wong-wong mau saka ing kono menyang salumahé bumi, nganti wurung enggoné ngedegaké kutha.
11:9 Mulané kutha mau diarani Babil, merga ana ing kono Gusti Allah ngisruhaké basané wong sing padha manggon ana ing bumi, lan saka ing kono dibuyaraké tekan ngendi-endi.
Suwun lan salam. Meursault2004ngobrol 21:12, 28 Mei 2011 (UTC)