Parembugan:Kasus nominatif

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Menyang navigasi Menyang panggolèkan

Purusa Kara[besut sumber]

Rahayu, kasus punika lak tegesé prakara utawi masalah namung kagem tembung ilmu basa kita gadhah ukara tripurusa inggih punika tegesé tiga prakara. Lajeng kagem tembung nominatif ingkang tegesé subjektif, jejer utawi prakara utama, kita bisa milih salah sawijining ukara ingkang pas kagem punika kayata: prakawis, prakara, kara lsp. Dados pripun bok menawi Kasus Nominatif punika inggih dipun pertal nganggo ukara sing luwih jawani, kayata purusa (kasus) lan prakawis/kara (nominatif)? Kaliyan tembung linguistik punika loh, napa nggih sampun resmi? kok keraosé asing sanget.. menawi nimbang ukara kasusastran inggih bisa dipun damel ukara kasubasan ingkang dipun rimbag saking lingga basa, ater-ater ka-, seselan(ater-ater) -su- (tegesé apik), lan panambang -an. --Tukijo 15 Sèptèmber 2016 07.53 (UTC)

Samangertos kula, "purusa" punika ateges (grammatical) person, Mas @Jadinegara:. Tembung "utamapurusa" / "purusa utama" first person, "madyamapurusa" / "purusa madyama" second person, lan "pratamapurusa" / "purusa pratama" third person. Punika dipunserap saking tembung Sangsekerta. Kula kinten badhé nyerap saking basa Welandi utawi Inggris boten perkawis, ananging menawi badhé milih tembung Sangskerta mangga kémawon. Kula nggih naté mertal artikel Swatantra lan binatantra (sosiolinguistik) saking basa Inggris kanthi mundhut tembung Sangsekerta. Cahyo Ramadhani rembugan 15 Sèptèmber 2016 08.27 (UTC)[wangsuli]

Purusa punika sanes grammatical kanthi abstrak nggih mas @Cahyo Ramadhani:? kula kinten tripurus sami kagem accusatief nominatief kaliyan posessief .. amargi lak kasus-kasus punika dhateng saking grammar case xD nggih pun matur suwun. Kula cubi ngubek-ubek malih --Tukijo 15 Sèptèmber 2016 08.41 (UTC)

Kula ngrujuk bausastra punika, Mas @Jadinegara:. Ketik mawon "purusa" wonten ing babagan Javanese. Cahyo Ramadhani rembugan 15 Sèptèmber 2016 08.44 (UTC)[wangsuli]

Woh, matur suwun, mayar tenan ngagem bausasastra maya punika nggih mas @Cahyo Ramadhani: