Parembugan:Ékaristi

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Pethikan serat 1 Korintus 11:24,25 saking Alkitab basa Jawi:

  • 11:24 lan sawisé saos sukur marang Gusti Allah, roti mau nuli dicuwil-cuwil karo ngandika: "Iki badan-Ku, sing Dakwènèhaké marang kowé. Iki padha tampanana minangka pengéling-éling marang Aku."
  • 11:25 Mengkono uga sawisé dhahar, Gusti nuli mundhut tuwungé, sarta ngandika: "Tuwung iki prejanjian anyar saka Gusti Allah, prejanjian sing disahaké srana getih-Ku. Saben-saben kowé padha ngombé saka tuwung iki, padha tindakna minangka pengéling-éling marang Aku."

Kanthi dhasar puniki kula gentos nggih bagéyan "Makna Bujana Suci" Tracy 02:10, 10 Juni 2008 (UTC)

Nyumanggakaken, kula saèstu mboten mangertos ingkang langkung leres, punika namung nyobi njarwakaken saking id. Matur nuwun. Pras(dhiskusi)03:11, 10 Juni 2008 (UTC)