Rahwana: Béda antara owahan

Menyang navigasi Menyang panggolèkan
16 bèt wis dibusak ,  11 taun kepungkur
c
bot Menambah: bn, de, en, es, fr, gu, hi, it, ja, kn, ml, mr, new, nl, pt, ru, si, simple, sv, ta, te, th, uk, zh; kosmetik perubahan
c (bot Menambah: bn, de, en, es, fr, gu, hi, it, ja, kn, ml, mr, new, nl, pt, ru, si, simple, sv, ta, te, th, uk, zh; kosmetik perubahan)
c (bot Menambah: bn, de, en, es, fr, gu, hi, it, ja, kn, ml, mr, new, nl, pt, ru, si, simple, sv, ta, te, th, uk, zh; kosmetik perubahan)
'''Rahwana''' ([[Aksara Dewanagari|Dewanagari]]: रावण, [[IAST]] ''{{IAST|Rāvaṇa}}''; kadhangkala dialihaksara dadi ''Raavana'' lan ''Ravan'' utawa ''Revana'', jroning padhalangan luwih kawentar kanthi sesebutan '''Dasamuka''') iku salah sijiné paraga ing wiracarita [[Ramayana]]. Prabu Dasamuka iya Rahwana iku putrané mbarep [[Resi Wisrawa]] lan [[Dèwi Sukesi]], putriné [[Prabu Sumali]], nata ing Alengka.
 
== Lairé Rahwana ==
Nalika lairé, ing jagad ana ngalamat ala warna-warna, kayata: udan getih, cahyané Bagaswara katon surem kucem, ing akasa akèh clérét taun pating sliwer tiba ing bantala, buta, siluman, jin, setan, peri pahrayangan padha ngaton lan jejogetan.
 
Déning Resi Wisrawa, jabang bayi kang mustakané (sirahé) cacah sepuluh, abahu lan tangané cacah rong puluh iku banjur kaparingan asma kang salaras karo kahanané, yaiku Dasamuka (दशमुख, ''arai sepuluh''), uga sinebut Dasawardana, Dasanana, Dasawaktra, Dasasya, Sasasira, Dasagriwa (दशग्रीव, ''agulu sepuluh'') lan Wingsatibahu.
 
== Cilik tekan Diwasa ==
Wiwit cilik Dasamuka digegala déning ingkang éyang Prabu Sumali, supaya seneng ulah kasutapan lan prihatin, saéngga ing tembé dadi wong sing digdaya sekti mandraguna tanpa tandhing, darbé kaluwihan ngungkuli sapa baé.
 
Tumindaké Dasamuka gawé kageté Bathara Sangkara kang tumuli nindhihaké jempol samparané kiwa ing puncaking gunung Kelasa, satemah gunung ora obah. Tangané Dasamuka loro pisan kejepit Gunung Kelasa, ora bisa dilolos, malah obah waé ora bisa. Jalaran kelaran banget, Dasamuka mbengok sora. Swarané ngumandhang ing akasa, agawé girisé tribawana. Suwé-suwé Bathara Sangkara tuwuh welasé, panindhihé dikendhoni, saéngga Dasamuka bisa nglolos tangané. Bathara Sangkara nuli paring asma anyar marang Dasamuka: Rawana. saka tembung "Rawa" kang tegesé arané swara sora nggegirisi. Dudu Rahwana kaya kang asring dikocapaké para dhalang, kang asring dikérata basa dadi tembung "Rah" tegesé getih, lan "wana" tegesé alas , kang maknané Dasamuka kuwi kadadeyan saka "getih ing alas". Kuwi salah kaprah. Sing bener "Rawana" tanpa aksara "h", dudu Rahwana.
 
== Sedulur-seduluré ==
Dasamuka duwé adhi cacah telu, yakuwi [[Kumbakarna]] (wujud buta sagunung anakan), [[Dèwi Sarpakenaka]] (wujud raseksi), lan [[Wibisana]] (wujud satriya bagus). Karo Prabu Danaraja (Danapati), Dasamuka kaprenah kadang séjé ibu nunggal rama. Ibuné Prabu Danaraja asmané Dèwi Lokati, putrané Prabu Lokawana ratu Lokapala.
Prameswariné Prabu Dasamuka widodari asmané Dèwi Tari, peputra kakung siji asma Indrajit iya Meganandha. Karo garwa liyané, Prabu Dasamuka apeputra Trisirah, Trikaya, Trimuka, Trinetra, Triweneh, Dewantaka, Dewantumut, Narantaka, Sagsadewa, lan Pratalamaryam iya Bukbis.
Trikaya lan Trimuka iku putra kembare Dasamuka patutan saka Dewi Wisandi. Sedulur kembar iki dicritakake duwe kasekten kang bisa urip maneh yen dilangkahi kunarpane karo kembarane. Dening Kapi Anoman sedulur kembar iki disirnakake kanthi mbenthusake/ngadu sirahe, saengga kalorone mati bareng.
 
== Gegaman lan aji-aji ==
Gegamané Prabu Dasamuka manéka warna, nanging kang kerep kasebut lan adhakan digunakaké yaiku Candrasa,wujudé klewang cilik (cendhak), jemparing Kalabardhani, lan pedhang Menthawa.
 
Aji-ajiné aran Pancasunya (Pancasona) peparingé Resi [[Subali]]. Dayané aji Pancasunya, yèn Dasamuka ngemasi ing sajabaning pepesthen, bisa waluya jati manèh. Amarga darbé aji Pancasunya, watak-wantuné Dasamuka sangsaya angkara murka lan adigang adigung adiguna. Akèh para ratu, para raja sakiwa tengené negara Alengka kang ditelukaké sarana linawan bandayuda, kayata negara Lokapala, Maespati, Ayodya, Mantili, lan sapituruté. Kejaba kuwi uga akeh para pandhita kang padha dipaténi jalaran ora sarujuk karo tumindaké Dasamuka sing ndusta [[Dèwi Sinta]], garwané Prabu [[Rama]] ing Pancawati.
 
== Sirnané Rahwana ==
Ing perang Giriantara, yaiku perang antarané negara Alengka (utawa ''Lanka'', vèrsi [[Indhia]]) lumawan Pancawati dadi ramé amarga Prabu Rama dibiyantu déning para wanara. Pungkasané Dasamuka iya Rahwanaa bisa disirnakaké déning Prabu Ramawijaya srana ditamani senjata pamungkas wujud jemparing paringané déwa aran Kiai Guhyawijaya. Dadi dudu jemparing Kiai Guwawijaya sing asring sok dikocapaké Ki Dhalang kaé. Kuwi salah kaprah, jalaran tembung Guhyawijaya kuwi mengku teges, Guhya tegesé gaib,déné wijaya tegesé kemenangan, dadi cethané Guhyawijaya kuwi tegesé "kemenangan kang sinandhi/gaib").
 
Bareng Dasamuka ketaman Guhyawijaya ora bisa obah amarga pusaka iku tumanem ana puseré Dasamuka nganti tembus tekan gigir lan bedhoré jemparing tumancep ing watu kemlasa. Bareng Dasamuka wis ora bisa obah owah maneh, uli ragané ditableg gunung Pangungrungan (Somawana) déning Anoman saéngga Dasamuka pralaya. Sapurnané perang brubuh iku, Alengka banjur diwènèhké marang Wibisana.
 
== Dasanama ==
* Ravana (versi Indhia)
* Dasamuka = rai sepuluh
 
== Delengen Uga ==
* [[Ramayana]]
* [[Kakawin Ramayana]]
 
== Pranala njaba ==
* {{id}} [http://www.bausastra.com/main/index.php?do=view&id=4 dasamuka utawa Rahwana ing Bausastra Javanese Dictionary] (bausastra.com)
 
40.179

besutan

Menu navigasi