Parembugan:Rahwana

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Rahwana iku vèrsi Indonésia utawa Jawa? Soalé ing basa Jawa Kuna utawa Sangkreta tinulis Rāwaṇa. Meursault2004ngobrol 13:19, 20 Juli 2010 (UTC)

lah kuwi pancèn ngéwuhaké. Sing disebut Jawa kuwi sing endi? Jawa manut dhalang? Jawa manut kitab kuna jaman majapahit? Jawa manut kitab2 vèrsi Ranggawarsita? Perkarané, sing dadi paugeman dhalang2 kaé luwih manut karo pakem sing dianggep déning para winasis sajarah kuwi salah. nèk panjenengan nyebut 'Rāwaṇa' ing antarané para sutrisna pagelaran Manteb Sudharsana malah bisa bingung wong2 kuwi. ang rembugan 05:18, 21 Juli 2010 (UTC)
Nuwun sèwu lho mas. Sing takkarepaké Jawa ya sing umum dhéwé dipigunakaké déning kabèh kalangan iki. Ya para dhalang, kitab-kitab pakem lan sabanjuré. Sing aku bingung iku huruf 'h' iku ing Rahwana. Pancèn Rāwaṇa utawa malahan Rāvaṇa wis ora dipigunakaké sacara umum. Bentuk iki takjupuk minangka tuladha waé. Terus terang aku ya durung nuwèni buku2 bab pawayangan. Jeneng artikel banjur takganti amerga panjenengan dhéwé sing nulis "... kang ing padhalangan luwih kawentar kanthi sesebutan Dasamuka". Nanging menawa jeneng Rahwana luwih umum dipigunakaké, judhul artikelé dialih manèh menyang Rahwana. Meursault2004ngobrol 07:23, 21 Juli 2010 (UTC)

he he he, ora susah nuwun séwu, mas, kaya karo sapa wae lo. lah wong iki ya mung pramayoga waé. aku ya lali nek sing nulis kuwi aku (perkara dasamuka). aku kok luwih sreg karo "rahwana." alesane ya jeneng kuwi bisa disambung (luwih gampang disèrèt) menyang tembung kunané (Rāwaṇa). yen ing pedhalangan, jeneng dasamuka pancen (sangertiku) luwih kawentar ing rembugan padinan. aku dhewe ora ngerti asal usule jeneng dasamuka kuwi wiwit kapan. suwun ang rembugan 10:29, 21 Juli 2010 (UTC)

Ya wis takgantiné manèh dadi Rahwana. Pancèn isih cedhak karo kunané. Malahan huruf 'h' ing tengah iku nggawé a dadi dawa kaya asliné. Tur supaya padha utawa mèmper karo interwiki. Dasamuka iku rak sajatiné peparab ta. Salam. Meursault2004ngobrol 17:19, 21 Juli 2010 (UTC)