Meiosis

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
Proses dalam meiosis

Mèiosia inggih punika prosès pémbélahan Sèl ing pundi jumlah Kromosom per sèl, dipunbélah dados kalih. DNA ing salèbéting sel asli dipunduplikasiakén selama pintén-pintén fasé saking siklus sél. Mèiosis misahkan kromosom lajéng dipunreplikasiaken dados sékawan gamet haploid utawi spora. Ménawi ngasilakén gamèt, sèl-sèl punika kédah aman selama pémbuahan kanggè dhamél sèl diploid Ènggal utawi zigot. Ing tanduran meiosis ngasilaken spora ingkang ngasilaken pembentukan sel-sel haploid. Tahapan ingkang gegayutan kaliyan meiosis inggih punika, Meiosis 1, Profase 1, Mètafasé 1, Anafasé, Tèlofasé 1 saha Mèiosis 11. Meiosis dipunbetahaken kanggè produksi sèksual lan kedadosan sadaya Èukariota ingkang mroduksi secara seksual. Meiosis boten kedadosan ing salebeting Archaea utawi bakteri amergi meiosis mroduksi secara aseksual ngelampahi proses pembelahan biner. Jinis pembelahan sel ngelibataken sel telur lan sperma, ing gamet, kaliyan sel berisi kalih salinan saking saben kromosom, satunggal saking ibu ing sanesipun saking rama, ing giliranipun ngasilaken sekawan sel gamet.[1](dipununduh Tanggal 7 Oktober 2012) Meiosis inggih punika pengurangan jumlah kromosom dados separuh sahingga sel anak ingkang madhek piyambak namung ngandung setengah jumlah kromosom ingkang secara karaktaristik gadahi suatu jinis kewan, sel-sel ingkang ngandung separuh jumlah kromosom inggih punika sel kelamin utawi spermatozoa lan ovum.[2](dipununduh tanggal 7 Oktober 2012) meiosis inggih punika tipe khusus saking pembelahan nukleus ingkang ngelampahi pemisahan saben kromosom homolog dados gamet. Menawi meiosis ngasilaken sel anak ingkang identik kaliyan indukipun, mila meiosis ngasilaken sel anak kaliyan jumlah kromosom. [3](dipununduh Tanggal 7 Oktober 2012)

Pembelahan Meiosis[besut | besut sumber]

1. Meiosis I Sakserengipun meiosis, ngelampahi interfase, Interfase 1 ing meiosis 1 sami kaliyan interfase ing mitosis, ya iku kedadosan sintesis lan replikasi DNA serta kedadosan wujud protein-protein ingkang mupangat kangge tahap-tahaping meiosis 1 inggih punika : 2. Profase I Profase 1 ing salebeting meiosis ngasilaken wekdal ingkang lami dipunbandingaken kaliyan profase ing mitosis. Profase 1 punika saged kaleksanan pinten-pinten minggu lan wulan. Profase 1 kaperang dados pinten-pinten : a. Leptoten Ing tahap punika kromosom katingal kados benag-benang dawa, sahingga saben kromosom dereng dipuntepangi secara gamblang. Benang-benang kromosom ingkang alus kasebut dipunwastani kromonema. Ing fase punika, struktur kromosom saged katingal luwih gamblang inggih punika kromomer. kromomer inggih punika penebalan ingkang kedadosan ing pinten-pinten bagian kromosom ing tampak kados manik-manik. b. Zigoten Ing fase punika kedadosan berpasangan antawis kromosom ing homolog, sahingga alel-alel badhe berhadapan panggenan boten tebih kados leptoten. Proses saling berpasangan antawis kromosom homolog dipunsebat Sinapsis. c. Pakiten Benang-benang kromosom katingal gamblang berpasangan serta sinapsis antawis kromosom homolog luwih cerak lan sempurna d. Diploten Fase punika dipuntandai kaliyan dipunwiwiti misahipun kromatid kromatid ingkang kedadosan berpasangan secara bivalen. Pemisahan ingkang kuat kedadosan ing bagian sentromer. e. Diakinesis Frase punika frase ingkang pungkasan ing Profase 11 meiosis. Kromosom-kromosom ngelampahi kondensasi maksimum lan kiasma luwih gamblang. Ing fase punika nukleolus lan membran nukleus ical, lan benang-benang gelendong sampun bentuk. 3. Metafase I Kromosom-kromosom panggenanipun ing tengah-tengah sel, ya iku ing bidang equator saking sel, anangin wonten bentenipun antawisipun metafase 1 meiosis kaliyan metafase mitosis. Ing metafase mitosis, ing bidang equator inggih punika kromosom tunggal. Menawi metafase 1 meiosis, ing bidang equator inggih punika pasangan-pasangan kromosom homolog sahingga metafase 1 meiosis kedadosan pembelahan sentrmer. 4. Anafase I Anafase 1 meiosis dipunwiwiti menawi kromosom gerak ing kutub berlawanan. Saben kromosomsaking kromosom homolog bergerak ing kutub berlawanan. Saben kutub nerima setengan jumlah kromosom ingkang wonten. Pramila ing fase punika dipunwiwiti kedadosan reduksi kromosom. 5. Telofase I Ing saben nukleus ing enggal wonten kalih kromosom ingkang haploid saking sekawan kromatid. Pramila nandakaken reduksi jumlah kromosom tasih dereng sempurna. Menawi badhe nyapai reduksi ingkang sempurna, mila kedhah butuhaken pembelahan meiosis II.[4](dipununduh Tanggal 7 Oktober 2012).

Cathetan suku[besut | besut sumber]