Lembaga Sensor Film

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Lembaga Sensor Film utawi ingkang asring dipuncekak LSF inggih punika salah satunggaling lembaga ingkang gadhah tugas kanggé netepaken status saged dipuntayangaken punapa boten filem-filem ing Indonésia. Satunggaling filem namung saged dipuntayangaken saha dipunedharaken manawi pikantuk status "lulus sensor" déning LSF. LSF ugi gadhah hak ingkang sami dhateng reklame-reklame filem, kados ta poster filem. Kajawi saking tandha lulus sensor, lembaga sensor filem ugi netepaken golongan yuswa pamirsa kanggé saben filem. Saderengipun taun 1994, LSF gadhah nama Badan Sensor Film. Tugas lembaga sensor filem inggih boten namung ngethok utawi mbusak pérangan filem ingkang boten patut dipuntingali déning masarakat, mliginipun para mudha lan lare-lare, nanging ugi kedah mbimbing, paring wewarah lan ngajak masarakat supados saged ngrembakakaken sikap kritis kanggé nampik utawi langkung treipun kanggé nindakaken self censorshp. Mila saking makaten, kanthi wontenipun situs punika, LSF ngraos kedah paring informasi kanthi jangkep ngengingi Lembaga sensor filem ingkang kapérang dados sekawan kelompok informasi kados makaten:[1]

  1. Payung Hukum Lembaga Sensor Film;
  2. Visi lan Misi saha Fungsi, Tugas dan Wewenang Lembaga Sensor Film;
  3. Pedoman lan Kriteria Penyensoran;
  4. Organisasi lan Keanggotaan Lembaga Sensor Film.

Tugas ingkang sapisan saking LSF inggih kanthi rutin nindakaken sensor kanthi kasil:

  1. Nglulusaken kanthi utawi boten wonten kethokan kanthi SEDAYA UMUR, REMAJA, lan DEWASA kanggé pamirsa ing biyoskup.
  2. Nglulusaken kanthi utawi boten wonten kethokan kanthi SEDAYA UMUR, REMAJA, lan DEWASA kanggé pamirsa ing tipi.
  3. Boten nglulusaken kanthi cathetan revisi, mliginipun kanggé filem Indonesia.
  4. Boten nglulusaken filem kanthi wetah
  5. Nglulusaken kanthi boten wonen kethokan babar pisan kanggé filem ingkang dipun-ginakaken kanggé kaperlon festival filem kanthi kategori "TERBATAS".

Dhasaring Hukum[besut | besut sumber]

Dhasaring hukum lembga sensor filem ingkang dados landhesan kawontenanipun lan kawicaksananing umum saha kawicaksanan teknis LSF ing antawisipun inggih punika kados makaten; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 ngengingi Perfileman, Peraturan Pamaréntah Nomor 7 Tahun 1994 ngengingi Lembaga Sensor Film, Peraturan Mantri Kebudayaan lan Pariwisata PM.31/UM.001/MKP/05 ngengingi Tata Kerja Lembaga Sensor lan Tata Laksana Penyensoran, lan Surat Dudutan Mantri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.46/OT.001/MKP/2004 ngengingi Organisasi lan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film. Wonten ing Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 ngengingi Perfileman, bab-bab ingkang dados payung hukum Lembaga Sensor Film inggih punika Bab II ngengingi Dasar, Arah lan ancasipun Penyelenggaraan Perfileman, inggih punika Pasal 2, Pasal 3 lan Pasal 4, saha Bab V ngengingi Sensor Film, inggih punika Pasal 32, Pasal 33, lan Pasal 34.

Cathetan suku[besut | besut sumber]

  1. Profil Lembaga Sensor Film (dipunundhuh tanggal 6 Pebruari 2013)