Menyang kontèn

Lara sirah

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Lara sirah utawa ngelu utawa mumet (basa Indonésia:sakit kepala) iku rasa lara ing pérangan sirah. Lara sirah minangka lelara kang entheng, sepele malah saben titah mesthi naté ngalami. Arep kalebu entheng, nanging bisa mrebawani kirange daya anggoné makarya. Sabanjure ngunjuk obat, supaya puyeng apa mumete mau ilang. Nanging ora ngunjuk obat, mung dipijet-pijet bae bisa suda lan ilang.Ana akèh kasil panalitèn utawa pengalaman kang ana ning sakubengi masarakat, ngenani bab lara sirah mau. Pancek pepak wernane lara sirah iki, endi sing mumet, buyer, yèn mriksani apa-apa mubeng lan liyané, rasa nyut-nyut, cekot-cekot, mula sing banjur ditaleni kenceng sirahé mau, malah ana sing dijegluk-jeglukake témbok. Ana uga sing banjur priksa dhokter. Lara sirah mau penyebabe cukup akèh, pepak wernane, uga prathandha tekane sawijiné lelara. Ewa semono uga ana sing nganggep mung lelara sepele. Kanggo ngusadani bab mau ana sawatara cara kang bisa ngawékani lara sirah.Macem-macem lara sirah lan panyebabe :

  • Lara sirah amarga tegang

Lara Sirah amarga tegang iki di wiwiti rasa kenceng-kenceng ing otot gulu, bahu lan sirah amarga kedaya anané rasa gregetan, nesu,tekanan rasa émosional. Rsas lara mau kawiwitan saka githok, sabanjuré nyebar menyang sirah. Lara sirah jinis iki kerep namani wong sing cugetan,ora sabar, emoh kalah.

  • Lara sirah amarga alergi

Wong kang ketaman lara sirah amarga alergi tandhane irung meler, mripat kaca-kaca, mrebes mili, gurung (kerongkongan) krasa lara, bab iki amarga ana dhaharan kang ora cocog sing kudu disingkiriri.

  • Lara sirah amarga pasca trauma

Lara sirah amarga mentas ngalami lelakon kang mbebayani, kedadeyan kan gawé cilaka, arep bisa luput ing bebaya, nanging rasa kaget, rasa wedi mau isih tumempel ing telenge ati. Rasa lara mau kadhang kala bisa dirasakake sawatara dina. Malah sasen-sasen angger weruh kaanan bisa kumat larane. Lara sirahé marga tau ketaman kedadeyan kang nggegirisi iki cukup suwé , angèl anggoné nglalekake.

  • Lara Sirah migren

Lara sirah migren yèn jaman semono ngelu separo, larane luwih krasa katandhing sakit kepala amarga mangkel, nesu ora cocog. Migren iki akèh namani kaum wadon (wanita), tikel ping telune kaum priya. Migren mau akèh disebabake owah-owahan hormanol, saka turune, banjur tangi, kang maune turu angler.

  • Lara Sirah Sinus

Lara sirah sinus iki ditandhani bunteting bolongan irung, sasisih apa karo, sabanjuré kasusul rasa nyeri pipi lan janggut, rasaa nyeri mau bisa saya krasa.Lara sirah salah sijiné efek samping ana lelara ing awak(badan) liyané. Bab iki perlu éntuk perawatan medis samesthine. Kanthi diusadani sing samesthine lara sirah mau banjur mari.

Cara nambani

[besut | besut sumber]

Ana sawatara cara ngusadani sakit kepala kang dadakan iku, kanggo usaha sepisanan syukur lan diterima kanti sabar. Ewa semono yèn tetep isih lara ya doktr sing mungkasi. Lara sirah kang banget dirasakake ing wayah ésuk ketimbang wayah awanadate amarga tekanane dhahar tinggi.Lara sirah kang dikhateni rasa nyeri ing mripat lan untu iki merhandhakake anae infeksi.Lara sirah kang dirasakake wayah nyambut gawé kang migunakaké mripat kaya ta maca, nulis,njait lan kerja liyané iki mertandhani mripate ora beres, perlu priksa mripat lan kaca tinggal. Lara sirah uga kasbabake saka tandha-tandha stroke, tumor kaanan getih dhuwur lan angèl sarer, iki uga gambang nuwuhaké lara sirah sing ndadak.Rasa nyeri di kantheni paningal rada kabur, iki énggal digawa menyang dhokter utawa ngunjuk obat lara sirah sing ana ing took-toko.

Cara kanggo nyegah

[besut | besut sumber]

Ana sakwetara kang bias diusudani dhéwé.Kaya ta lara sirah mau ana sing disebabake marga ana rasa kemrungsung, kaget, tegang lan stress amarga awak kurang nyaman.Amarga kaanan padinan sing tansah gawé ruwet, semrawut.Lara sirah kaya ta iki, dhokter maringi cara nyuda syukur lan nenangake piker kanggo ilangake lara, antara liyané ya iku :

  1. siram,banjur sarean kanthiu relaks (santai) watara 20 menitan utawa penggalih disemelehake, ora mikir apa-apa.
  2. Cara kanthi relaksasi formal lan informal.Bisa uga nggunakaké yoga, meditasi lan sakpanunggale.Cara iki bias nyuda lara sirah sakwetoro kasebab kekeselen, mangkel, ora cocog lan sakpiturute.
  3. Ngilangale lara sirah diusahakake kanggo ulah raga kang ajeg, jalan séhat, dhahar lan ngunjuk sing teratur, bervitamin.
  4. Nyalurake hoby iki uga usaha bias ngilangake lara sirah, amarga pikiran bisa mikir awak uga gerak lan ati seneng.
  5. Ngunjuk minuman kang ora ngandhut alcohol utawa soda.