Lara sirah

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa

Lara sirah utawa ngelu utawa mumet (basa Indonésia:sakit kepala) iku rasa lara ing pérangan sirah. Lara sirah mujudaké lelara kang entheng, sepele malah saben titah mesthi nate ngalami. Arep klebu entheng, nanging bisa mrebawani kirange daya anggone makarya. Sabanjure ngunjuk obat, supaya puyeng apa mumete mau ilang. Nanging ora ngunjuk obat, mung dipijet-pijet bae bisa suda lan ilang.Ana akèh kasil penelitian utawa pengalaman kang ana ning sakubengi masyarakat, ngenani bab lara sirah mau. Pancek pepak wernane lara sirah iki, endi sing mumet, buyer, yèn mriksani apa-apa mubeng lan liyane, rasa nyut-nyut, cekot-cekot, mula sing banjur ditaleni kenceng sirahe mau, malah ana sing dijegluk-jeglukake tembok. Ana uga sing banjur priksa dhokter. Lara sirah mau penyebabe cukup akeh, pepak wernane, uga prathandha tekane sawijine lelara. Ewa semono uga ana sing nganggep mung lelara sepele. Kanggo ngusadani bab kasebut ana sawetara cara kang bisa ngawékani lara sirah.Macem-macem lara sirah lan panyebabe :

  • Lara sirah merga tegang

Lara Sirah merga tegang iki di wiwiti rasa kenceng-kenceng ing otot gulu, bahu lan sirah merga kedaya anane rasa gregetan, nesu,tekanan rasa emosional. Rsas lara mau kawiwitan saka githok, sabanjure nyebar menyang sirah. Lara sirah jinis iki kerep namani wong sing cugetan,ora sabar, emoh kalah.

  • Lara sirah amarga alergi

Wong kang ketaman lara sirah merga alergi tandhane irung meler, mripat kaca-kaca, mrebes mili, gurung (kerongkongan) krasa lara, bab iki merga ana dhaharan kang ora cocog sing kudu disingkiriri.

  • Lara sirah merga pasca trauma

Lara sirah merga mentas ngalami lelakon kang mbebayani, kedadeyan kan gawé cilaka, arep bisa luput ing bebaya, nanging rasa kaget, rasa wedi mau isih tumempel ing telenge ati. Rasa lara mau kadhang kala bisa dirasakake sawetara dina. Malah sasen-sasen angger weruh kahanan bisa kumat larane. Lara sirahe marga tau ketaman kedadeyan kang nggegirisi iki cukup suwe, angel anggone nglalekake.

  • Lara Sirah migren

Lara sirah migren yèn jaman semono ngelu separo, larane luwih krasa katandhing sakit kepala merga mangkel, nesu ora cocog. Migren iki akèh namani kaum wadon (wanita), tikel ping telune kaum priya. Migren kasebut akèh disebabake owah-owahan hormanol, saka turune, banjur tangi, kang maune turu angler.

  • Lara Sirah Sinus

Lara sirah sinus iki ditandhani bunteting bolongan irung, sasisih apa karo, sabanjure kasusul rasa nyeri pipi lan janggut, rasaa nyeri mau bisa saya krasa.Lara sirah salah sijine efek samping ana lelara ing awak(badan) liyane. Bab iki perlu éntuk perawatan medis samesthine. Kanthi diusadani sing samesthine lara sirah mau banjur mari.

Cara ngobati[besut | besut sumber]

Ana sawetara cara ngusadani sakit kepala kang dadakan iku, kanggo usaha sepisanan syukur lan diterima kanti sabar . Ewa semono yèn tetep isih lara ya doktr sing mungkasi. Lara sirah kang banget dirasakake ing wayah esuk ketimbang wayah awanadate merga tekanane dhahar tinggi.Lara sirah kang dikhateni rasa nyeri ing mripat lan untu iki merhandhakake anae infeksi.Lara sirah kang dirasakake wayah nyambut gawé kang nggunakake mripat kayata maca, nulis,njait lan kerja liane iki mertandhani mripate ora beres, perlu priksa mripat lan kaca tinggal. Lara sirah uga kasbabake saka gejala stroke, tumor kahanan getih dhuwur lan angel sarer, iki uga gambang nuwuhake lara sirah sing ndadak.Rasa nyeri di kantheni paningal rada kabur, iki enggal digawa menyang dhokter utawa ngunjuk obat lara sirah sing ana ing took-toko.

Cara kanggo nyegah[besut | besut sumber]

Ana sakwetara kang bias diusudani dhewe.Kayata lara sirah mau ana sing disebabake marga ana rasa kemrungsung, kaget, tegang lan stress merga awak kurang nyaman.Merga kahanan padinan sing tansah gawé ruwet, semrawut.Lara sirah kayata iki, dhokter maringi cara nyuda syukur lan nenangake piker kanggo ilangake lara, antara liyane ya iku :

  1. siram,banjur sarean kanthiu relaks (santai) watara 20 menitan utawa penggalih disemelehake, ora mikir apa-apa.
  2. Cara kanthi relaksasi formal lan informal.Bisa uga ngunakake yoga, meditasi lan sakpanunggale.Cara iki bias nyuda lara sirah sakwetoro kasebab kekeselen, mangkel, ora cocog lan sakpiturute.
  3. Ngilangale lara sirah diusahakake kanggo ulah raga kang ajeg, jalan séhat, dhahar lan ngunjuk sing teratur, bervitamin.
  4. Nyalurake hoby iki uga usaha bias ngilangake lara sirah, karana pikiran isa mikir awak uga gerak lan ati seneng.
  5. Ngunjuk minuman kang ora ngandhut alcohol utawa soda.
Sumber artikel punika saking kaca situs web: "https://jv.wikipedia.org/w/index.php?title=Lara_sirah&oldid=1105791"