Lamang

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Menyang navigasi Menyang panggolèkan

Lamang inggih punika beras ketan ingkang dipunmasak kaliyan sante wonten ing pring ingkang tasih enem. Bahan utama ingkang dipunginakaken kanggé damel lamang inggih punika beras ketan putih, santen klapa, ron (godhong) pandan lan ugi dipuntambah kaliyan sekedhih sarem. Beras keta dipunkumbah rumiyin lajeng dipunlebetaken wonten ing ros pring enom ingkang saderengipun dipunparingi lapisan wonten njeronipun kanthi ngginakaken godhong gedhang lajeng nembe dipuntambahi kaliyan santen wonten ing berasipun. Menawi sampun lajeng dipunbakar wonten ing geni, dipunjagi dumugi ros pring kasebat kobong.

Tapai inggih punika tape beras ketan ireng ingkang dipundamel kanthi proses fermentasi beras ketan kaliyan ragi. Padatanipun lemang lan tapai punika kalebet pasangan ingkang cocok nalika dipunrahapi.