Labuhan Merapi

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Kembang ijo ingkang wonten ing labuhan

Labuhan Merapi inggih punika salah satunggalipun adat utawi tradisi ing kitha Ngayogyakarta, utamanipun area gunung Merapi. Hajatan labuhan Merapi punika dipunlajengaken déning Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat. Hajatan punika wonten acara masrahaken uba rampe marang Pamaréntah Kacamatan.

Uba Rampe[besut | besut sumber]

Uba rampe kang dipunpasrahaken wonten kalih jinis inggih punika awujud "uba rampe" kang wonten ing kotak kayu lan apem mustaka cacah kalih kang dipuntutupi kain putih. Apem Mustaka punika dipunaturaken déning karaton kanggé Bupati Sléman lan Juru Kunci Gunung Merapi.[1] Wonten 8 jinis uba rampe Labuhan Merapi kang dipunpasrahaken inggih punika Sinjang Cangkring, Sinjang Kemplang, Semekan Gadhung, Semekan Gadhung Mlathi, Semekan Bangun Tulak, Kampuh Poleng Ciut, Dhestar Dara Muluk, lan Paningset Udaraga. Sanèsipun punika wonten sela (kemenyan), ratus (taburan menyan), liyah konyoh (lenga wangi), yatra tindhih (uang tindih) satunggal amplop, lan ses. Wangen (rokok harum) dipungelar ing nginggilipun altar labuhan. Sela ratus utawi kemenyan lajeng dipunobong dados persembahan barang labuhan ingkang wiwitan. Wonten panjaga-panjaga Gunung Merapi kang ndhèrèk, inggih punika Empu Rama, Empu Ramadi, Gusti Panembahan Prabu Jagad, Krincing Wesi, Branjang Kawat, Sapu Angin, Mbok Ageng Lambang Sari, Mbok Nyai Gadhung Mlathi, lan Kyai Megantoto.

Ing papan Labuhan Merapi, wonten tiyang-tiyang kang sami ngroyok sekul, dhaging pithik, lan parutan klapa. Tiyang-tiyang gadhah kapitadosan manawi lawuh punika saged dados berkah kanggé piyambak-piyambak wau.[2]

Cathetan suku[besut | besut sumber]

  1. http://www.antaranews.com(dipuntingali tanggal 4 Agustus 2011)
  2. jogja.tribunnews.com(dipuntingali tanggal 4 Agustus 2011)