Kejaksaan Tinggi Republik Indonesia

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Logo Kejaksaan Tinggi

Kejaksaan Tinggi (utawi ingkang asring dipuncekak Kejati) inggih punika salah satunggaling lembaga kejaksan ingkang mapan wonten ing kutha krajan provinsi lan laladan hukumipun ingkang kalebet wewengkon panguaosing provinsi.[1] Kejaksaan Agung, kejaksaan tinggi, lan kejaksaan nagari (ingkang mapan wonten ing kutha krajan kabupatèn/ kutha lan laladan hukumipun ingkang kalebet wewengkon kabupatèn/ kutha kasebat]] inggih punika panguaosing nagara mliginipun ing babagan penuntunan, wondene ing mriku sedayanipun inggih wujud satunggaling bab ingkang wetah lan boten saged dipunpontho- pontho malih. Kajawi punika, kejaksaan nindakaken tugas lan kawenanganipun wonten ing penyidikan lan nuntut prakara tindak pidana korupsi. Kejaksaan tinggi dipunpandhegani déning Kepala Kejaksaan TInggih utawi ingkang asring dipuncekak Kajati ingkang ngendhalekaken lampahing tugasipun lan wewenang kejaksaanipun wonten ing laladan hukumipun. Kejaksaan tinggi dipunbentuk dhedhasar putusan présidhèn saking panyaruwenipun Jaksa Agung.

Tugas lan fungsi[besut | besut sumber]

Tugas[besut | besut sumber]

Kejaksaan tinggi gadhah tugas kanggé nindakaken tugas lan wewenang saha fungsi kejaksaanipun ing laladan hukum kejaksaan tinggi piyambak- piyambak kados ingkang sampun kaserat wonten ing peraturan perundhang- undhangan lan kawicaksanan ingkang sampun dipuntemtokaken déning Jaksa saha tugas- tugas sanèsipun ingkang dipuntemtokaken déning Jaksa Agung.[2]

Fungsi[besut | besut sumber]

  1. Ngrumusaken kawicaksanan lampahing makarya lan kawicaksanan teknis maringaken wewarah lan mbina saha paring ijin ingkang jumbuh kaliyan tugasipun dhedhasar peraturan perundhang- undhangan lan kawicaksanan ingkang sampun dipuntemtokaken déning Jaksa Agung.
  2. Ngawontenaken lan nindakaken pembangunan prasarana lan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi, lan tata laksana saha ngemunah saking ingkang kagunganipun nagara ingkang dados tanggel jawabipun.
  3. Nglampahaken panegakan hukum saking preventif utawi ingkang gadhah wosing adil ing babagan pidana
  4. Nindakaken paring pambiyantu ing babagan intelijen yustisial, ing babagan katertiban lan katentreman umum, paring pambiyantu, pertimbangan, pelayanan lan negakaken hukum ing babagan perdata lan tata usaha nagara saha tumidak hukum lan tugas sanèsipun, kanggé njamin wontenipun pepesthen hukum, kawibawanipun pamaréntah lan nylametaken kasugihanipun nagara, dhedhasar peraturan perundhang- undhangan lan kawicaksanan ingkang sampun dipuntetepaken déning Jaksa Agung;
  5. Mapanaken satunggaling tersangka utawi terdakwa ing griya sakit utawi papan kanggé ngrawat jiwa utawi papan sanèsipun ingkang layak dhedhasar putusanipun hakim amargi piyambakipun boten saged jumeneng utawi amargi dipunjalari déning prakawis ingkang saged mbebayani tiyang sanès, lingkunganipun, utawi dhiri pribadhinipun piyambak
  6. paring pertimbangan hukum dhateng instansi pamaréntah, nyusun peraturan perundhang- undhangan saha ningkataken kesadaran hukum masarakat
  7. koordinasi, paring wewarah lan pitedah teknis saha ngawasi, saé punika ing lebet utawi kaliyan instansi ingkang wonten gegayutanipun kanggé nindakaken lampahing tugas lan fungsinipun dhedhasar peraturan perundhang- undhangan lan kawicaksanan ingkang sampun dipuntemtokaken déning Jaksa Agung.

Cathetan suku[besut | besut sumber]

  1. KEJAKSAAN TINGGI Archived 2013-01-31 at the Wayback Machine. (dipunundhuh tanggal 3 Pebruari 2013)
  2. Tugas Archived 2013-09-24 at the Wayback Machine. (dipunundhuh tanggal 3 Pebruari 2013)

Cithakan:Kejaksaan Républik Indonésia