Kacapi

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
     

Kecapi inggih punika pirantos musik saking Sundha. Pirantos musik punika dipundamel saking kajeng Kenanga ingkang sadèrèngipun dipunrendem toya kirang langkung tigang wulan. Senaripun dipundamel saking kawat suasa inggih punika campuran jenar kaliyan tembaga. Nada ing kacapi Sundha cacahipun wonten gangsal, inggih punika Da, Mi, Na, Ti, La.

Bentuk[besut | besut sumber]

  • Kacapi Parahu inggih punika kecapi ingkang wujudipun kados baita. Kotak résonansi dipundamel wonten ing ngandhap supados swantenipun saged medal. Jaman rikala semanten, kecapi punika langsung dipundamel saking pahatan saka pahatan wreksa-wreksaan.
  • Kecapi Siter inggih punika kotak résonansi kaliyan widang radin ingkang setunggal jajar. Serupi kaliyan kacapi parahu, bolongipun dipuntempataken wonten ing pérangan andhap. Sisi pérangan inggil lan andhapipun mbentuk trapésium.

Kanggé kakalih jinis kecapi puniki, tiap dawai dipunikataken wonten ing setunggal sekrup alit wonten ing sisi tengen nginggil kotak. Piyambakipun saged dipuntala wonten ing sawatawis sistim: pélog, sorog/madenda, utawi saléndro.

Sakmenika, kotak résonansi kecapi dipundamel kaliyan cara ngelèm sisi-sisi nenem widang kajeng.