Jamur yiyid

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Jamur yiyid utawi Miksomikotah inggih punika salah satunggaling protista ingkang wujudipun kados jamur, nanging tindak-tandukipun kados amuba. Miksomikotah, kapendhet saking tembung myxo ingkang gadhah pangertosan yiyid, kaliyan mykes ingkang gadhah pangertosan jamur. Titikanipun miksomikotah inggih punika gadhah fase soma ingkang wujudipun plasmodium. Plasmodium ingkang garing malih dados sklerotium. Fase reproduktifipun awujud seporangium ingkang isinipun seporah lembut. Dhindhing sel seporangium dipunwastani peridium.