Gohan

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
Gohan
Karakter Dragon Ball
Gohan
Gohan karya Akira Toriyama
Panampilan kapisan Dragon Ball chapter 196
Dragon Ball Z episode 1
Profil
Lair 11 Mei 757 Masehi[1]
Kulawarga Goku (ayah)
Chi-Chi (ibu)
Goten (adik)
Videl (istri)
Pan (puteri)
Ox King (kakek dari ibu)
Bardock (kakek dari ayah)
Raditz (paman)
Informasi
Nama Jepang 孫 悟飯
Romaji Son Gohan
Nama anime Gohan
Nama manga Son Gohan
Nama alternatif The Great Saiyaman
The Gold Fighter

Gohan inggih punika satunggaling paraga saking manga lan anime Jepang. Dragonball Z. Piyambakipun putra kapisanan saking Son Goku lan Chi-Chi. Amargi kagungan campuran getih saking bangsa Saiya lan Bumi, saèngga wiwit alit Gohan kagungan kekiyatan ingkang digdaya sanget (konon dipun mangertosi bilih menawi kadadosan palakrama silang antawising bangsa Saiya kaliyan bangsa sanès, saèngga keturunan ingkang dipunkasilaken badhé kagungan tenaga ingkang sekti mandraguna lan digdaya sanget).[2]

Gohan kapisanan medal wonten ing komik/manga Dragon Ball Z Nomor 17. Nalika kanggé kapisanan medak Gohan taksih ngancik umur sakitar 4 taun lan kagungan cita-cita kangge dados satunggaling profesor. Gohan dipunbekta déning Son Goku saperlu sowan dhateng dalemipun Master Roshi ingkang wonten ing sawijining puloalit ingkang panci saweg ngadani adicara kempal-kempal sesarengan. Anangin, nalika nembe kemawon dumugi wonten ing pulo Kame lan tetepungan kaliyan Master Roshi, Bulma, Umigame (si kura-kura), lan Krillin, ujug-ujug dhateng tiyang asing ingkang ngaku minangka ingkang nama Raditz, inggih punika kakang kandhung saking Son Goku. Rawuhipun Raditz inggih punika saperlu mriksani punapa inggih Son Goku sampun kasil nindakaken tujuan utamanipun. Ananging amargi Raditz, Vegeta lan Nappa taksih ningali wontenipun pagesangnan ing planet Bumi, pungkasanipun Raditz dipundhawuhi saperli mriksani. Amargi kasunyatanipun Son Goku boten purun gabung malih kaliyan Raditz, saengga Raditz nyandra Gohan lan ngancam badhe numpes Gohan menawi Son Goku boten purun mbekta 100 mayit manungsa ing bumi.[3]

Kekiyatan Gohan katingal ingkang kapisanan nalika scouter ingkang dipunginakaken déning Raditz nedahaken angka sakitar 700-an (dene Son Goku lan Piccolo namung sakitar angka 400-500). Lan nalika Son Goku sampun wiwit kapojok, pungkasan Gohan ingkang taksih umur 4 taun punika duka lan medalaken sadaya tenaganipun (angka wonten ing scouter nedahaken angka wonten ing sanginggiling 1000).[4]

Sasampunipun Raditz kasil dipunasoraken, piyambakipun maringi pirsa bilih badhe wonten 2 tiyang saking bangsa Saiya ingkang langkung kiyat saking piyambakipun ingkang badhe dhateng ing bumi saperlu numpes sadaya pagesangan wonten ing bumi. Amargi punika Piccolo pungkasan milih kangge nglatih Gohan ingkang sampun kagungan modal tenaga ingkang ageng sanget.

Sasampunipun saperangan lelampahan kalampahan, Gohan pungkasan saged ugi dados Super Saiyan. Wonten ing bageyan Cell Saga, Gohan minangka ksatria ingkang paling kiyat tinimbang sadaya Z-Fighter. Ananging nalika jaman perdamaian dumugi, Gohan wngsul malih males gladhen saengga kekiyatanipun mandhap lan kacandhak déning Son Goku lan Vegeta.

Son Gohan pungkasanipun nikah kaliyan Videl (putra saking Mr.Satan ingkang dipunpitadosi pahlawan ingkang nylametaken bumi amargi saged numpes Cell) lan kagungan satunggaling putri ingkang dipun sukani nama Pan.

Wonten ing edisi Dragon Ball GT, Gohan pungkasanipun saged nindakaken punapa ingkang dados cita-citanipun kanthi dados satunggaling ilmuwan ingkang nyambut damel ing Capsule Coorporation kagunganipun kulawarga Bulma.

Silsilah[besut | besut sumber]

Cithakan:SonGokuFamilyTree

Cathetan suku[besut | besut sumber]