Filologi

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa

Filologi iku sawijining kawruh ngenani sastra-sastra sajeroning pangertèn amba sing uga ngandhut wengkon basa, sastra lan budaya.[1] Filologi iku nyinaoni tèks utawa sastra mawa kombinasi ngèlmu sastra, sajarah lan linguistik.[2] Ing Tanah Jawa utawa ing Indonésia kanthi umum, objèk panlitèn filologi iku naskah-naskah kuna sing diturunaké ing dluwang utawa rontal. Dadi filologi diréwangi ngèlmu kodikologi lan paléografi. Kodikologi iku ngèlmu perkara buku-buku lan paléografi iku ngèlmu perkara sajarah aksara. Anggenipun panaliten filologi utawi panaliten wontwn ing naska-naskah kuna, kedah nggatosaken tata caraning panaliten. amargi objek filologi utawi naskah punika kalebet benda bersejarah ingkang kedah dipunjaga kawontenanipun.

Étimologi[besut | besut sumber]

Tembung filologi iku dijupuk saka basa Yunani φιλολογία (philologia),[3] sing kabangun saka tembung φίλος (philos), tegesé "asih, sayang, katresnan, kanca" lan λόγος (logos), sing tegesé "tembung, sabda, artikulasi lan akal". Tembung majemuk iki karepé katresnan marang kawruh, sastra utawa ngèlmu argumèntasi.

Sajarah filologi[besut | besut sumber]

Filologi muncul ing banawa Éropah ing jaman Renaisans. Kala iku wong dadi sadhar manawa tèks-tèks lawa sing diwarisaké iku akèh sing rusak. Mliginé tèks-tèks wigati kaya ta kitab suci akèh sing dadi peteng utawa rusak déné kerep tinulad.

Doning ngèlmu filologi[besut | besut sumber]

Don utawa tujuan ngèlmu filologi iku mligi kanggo mbenakaké teks-teks lawas sing rusak lan uga diarani kritik tèks. Nanging iki dudu siji-sijiné obyèk panlitèn filologi. Filologi uga ngenani tafsir utawa interpretasi tèks.

Ing Nuswantara ana sawetara panemu ngenani filologi iki. Miturut Siti Barioh lan sakancané, tujuan filologi, ya iku kanthi nggarap naskah, filologi...

Cathetan sikil[besut | besut sumber]

  1. ^ Pengantar Téyori Filologi. (Siti Baroroh Baried et al (1985:1))
  2. ^ Philology
  3. ^ Philologia, Liddell and Scott, "A Greek-English Lexicon", at Perseus

Pratélan pustaka[besut | besut sumber]

  • Siti Baroroh Baried, Siti Chamamah Soeratno, Sawoe, Sulastin Sutrisno, Moh. Syakir, 1985, Pengantar Téyori Filologi. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Basa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan