Menyang kontèn

Emban Sepetmadu

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Emban Sepetmadu iku abdidalem kraton, kang gaweyane ngladeni kabeh kabutuhane ratu sesembahane lan kulawargane Sang Prabu. Wujude emban ayu lanyapan (mbranyak), busanane prasaja banget. Rambute digelung model gelung tekuk, sumpinge gubahan sorengpati. Nyothe golok ing lempeng kiwane, minangka gegamane sawanci-wanci ngadhepi bebaya. Kajaba kuwi, golok iku uga mujudake jangkepe busana nalika nindakake pakaryane minangka abdining ratu.

Emban Sepetmadu mesthi diampingi Emban Wilaja sing rupane uga ayu, luruh (ndhingkluk). Kekarone ora bisa dipisahake. Ing ngendi papan, yen ana Emban Sepetmadu mesthi uga ana Emban Wilaja. Emban ayu 2 iki yen ing pagelaran wayang kulit mesthi metu dhisik dhewe, ing jejer sepisanan. Obahing awak nggambarake wis rampung pakaryane anggone nyawisake ubarampening upacara keprabon.

Wayang Emban Sepetmadu iki kalebu wayang srambahan, tegese bisa disilih kanggo paraga liya sing ora ana wayange, kayata garwane pandhita ing pertapan, utawa kanggo nggambarake wanita desa sing watake kenes lan kendel, randha kembang/wulanjar (randha kang isih enom durung nduwe anak).