Bothèkan

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Bothèkan punika salah satunggiling pawujudan saking kabudayan Jawi ingkang taksih saged dipunpanggihi ing jaman punika. Bothekan punika dipundamel saking kajeng. Wujudipun kothakan tanggung ingkang wonten sloroganipun. Lajeng wonten ingkang dipunparingi tutup wonten ugi ingkang boten. Bothekan punika asring dipunparingi ukiran, wonten ingkang kathah ukiranipun lan wonten ugi ingkang namung pinggiranipun. Bothekan punika ginanipun damel nyimpen jampi-jampi tradhisional Jawi kaliyan pipisan, lsp. Kala rumiyin priyantun èstri punapa simbah-simbah taksih ginakaken jampi tradhisional kanggé obat. Ingkang dipunracik piyambak ngagem resep-resep tradhisional. Kala rumiyin priyantun-priyantun Jawi kathah ingkang gadhah bothekan wonten ing dalemipun, amargi kala rumiyin kathah ingkang ngracik jampi piyambak. Nanging wekdal punika sampun awis sanget ingkang gadhah bothekan punika amargi sampun awis sanget ingkang damel jampi piyambak. Jaman punika langkung kathah priyantun ingkang milih obat-obat kimia tinimbang jampi-jampi tradhisional.