Bath

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa

Bath[besut | besut sumber]

Roman bath nalika taun 2005

Bath inggih punika salah satunggaling kutha ingkang manggen wonten ing sisih kidul-kilenipun inggris[1]. Kutha bath misuwur kanthi wontenipun padusan toya benter. Wonten cacah tiga mata air minangka sumber saking padusan toya benter punika[1]. Toya wonten ing mata air punika misuwur kanthi kekiyatanipun[1]. Kekiyatanipun inggih punika saged ngobati kathah bebayan[1]. Wonten ing kutha Bath wonten tlatah ingkang kasebat Elizabeth kaliyan Georgia[1]. Kalih kutha punika dipun-ginakaken minangka papan gesangipun tiyang ingkang kagolong sugih[1]. Salah satunggaling papan ingkang misuwur wonten ing Bath, inggih punika Royal Cresent Bath[1]. Kutha punika dipundunungi kaliyan manungsa cacahipun kirang langkung 90.000.[1]

Lokasi[besut | besut sumber]

Kutha bath manggen wonten ing Steuben, tlatah ingkang paling ageng urutan kaping pitu ing Nagara saperanganipun Newyork[1]. Kutha punika wiyaripun kirang langkung 96 mil persegi[1]. Letak geografisipun manggen wonten ing samadyaning Steuben Country[1]. Kutha bath manggen wonten ing sisih kidulipun wine country finger lakes, sesebutaning kutha ingkang gadhah pemandangan ingkang sae[1]. Pemandanganipun awujud danau kaliyan kebon anggur. Kutha punika misuwur kanthi kasilipun anggur ingkang kualitasipun inggil.[1]

Pariwisata[besut | besut sumber]

kutha Bath gadhah kathah potensi pariwisata, inggih punika[1]

 • perkebunan anggur[1]
 • Keuka Lake, minangka salah satunggaling finger lakes ingkang saben musim panas wonten kathah kegiyatan[1] .
 • Museum Curtiss wonten ing Hammondsport, kaliyan
 • Museum Corning Glass (CMoG) wonten ing Corning[1] .

Wonten ing kutha Bath ugi wonten New York State Parks. Salah satunggalipun manggen wonten ing Branchport lan sanesipun manggen wonten ing Watkins Glen State Park.

Mula Bukaning Kutha Bath[besut | besut sumber]

Kutha Bath kamadhegaken nalika taun 1793 punika déning William Pulteney[1]. Cariyosipun, Charled Wiliamson tumbas 1.200.000 hektar tanah wonten ing tanggal 11 wulan april taun 1972 saking Robert Mornis[1]. Wonten ing taun punika Wiliam pindah kewarganagaraan resmi dados tiyang Inggris[1]. Wonten ing taun 1972 dados warga nagara Amerika Serikat[1]. Amargi punika, piyambakipun tumbas tanah wonten ing Amerika Serikat[1]. Salajengipun, Wiliam mbangun griya ageng ingkang salajengipun dipunsebat Springfield, mbangun laladan pertanian ing sacerakipun Danau Salubria wonten ing Bath[1]. Charles Williamson seda wonten ing taun 1808 lan tanah pertanianipun dados gadhahanipun tiyang sanes[1]. Saemnika kawastanan Bath[1].

Industri wonten ing Bath[besut | besut sumber]

 • Wonten ing taun 1819 dipunbangun Steubun County Fair[1]
 • Wonten ing taun 1905 dipunbangun Babcock kaliyan William Wallace Babcock[1].
 • Wonten ing taun 1934 dipunbangun Lane Pipa Corporation kaliyan Raymond T Lane[1].
 • Wonten ing wulan april taun 1951 westing Electric Corp dipunbangun kangge situs 73 hektar[1].
 • Wonten ing taun 1982 Amerika Utara Phillips nyade pabrik Westinghouse[1].
 • Wonten ing taun 1964 dipunbangun ARC. Papan punika dipun-ginakaken kangge warga ingkang betahaken kabetahan khusus[1].
 • Wonten ing taun 1796 Steuben dipunbangun lan Bath dipundamel dados Pusat Pemerintahan[1]. Kutha Bath manggen wonten ing lembah Cohocton wonten ing Nagara Steubrn. Wonten ing sisih kidulipun winates kaliyan Pennsylvania. Kutha Bath kaperang dados 143 kilometer mergi. Wonten tiga désa wonten ing Kutha Bath, inggih punika Savona, Kanona kaliyan Sanora.

Demografi Kutha Bath[besut | besut sumber]

Kutha ingkang rame wonten ing Bath papanipun manggen ing Gedung Kotha wonten ing dalan Liberty nomer 110, Bath[1]. Warga ingkang dumunung wonten ing Kutha Bath, wonten ing taun 2000 cacahipun 12.097[1]. Ingkang cacah 5.641 dumunung wonten ing Desa Bath.[1]

Museum Bath[besut | besut sumber]

Roman Baths Museum inggih punika salah satunggaling situs arkéologi ingkang dipunbangun wonten ing sacerakipun sumber toya benter ingkang wonten ing Inggris. Museum punika dipundamel déning manungsa ingkang dangunipun 7000 taun nalika musim semi. Roman Baths Museum punika dipunlebetaken wonten ing UNESCO dados warisaning donya. Wonten ing taun-taun kepungkur, muséum punika dipunrehabilitasi. Museum punika dipundamel dados muséum atraksi ingkang paling ageng ing Inggris sisih kilen.

Koleksi[besut | besut sumber]

Kompleks padusan punika ngantos wekdal punika taksih dados padusan ingkang ngangge toya benter alami[2]. Bangunan wonten ing Bath kaperang dados 4, inggih punika Spring Suci, Kuil Romawi, Rumah Mandi Romawi kaliyan Bath Romawi[2]. Perangan ingkang sanget nengsemaken inggih punika Bath Romawi[2]. Wonten ing perangan punika kabangun kolam ingkang ageng ingkang dipuntutupi kaliyan atap ingkang dhuwur lan wonten kubahipun.[2]

Victoria Park[besut | besut sumber]

Taman Victoria Nalika wulan Juni 1998

Viktoria Park dipunbikak wonten ing taun 1830 ukuranipun kinten-kinten 57 hektar[3] . Wonten ing taun 2011 wonten acara-acara, kadosta Pameran Kembang Bath, Festival Musik Internasional kaliyan Festival lare-lare[3] . Fasilitas ingkang wonten ing Victoria Park, inggih punika tenis indoor kaliyan outdoor, golf, sah kafe. Mlampah-mlampah wonten ing kebun raya punika pengunjung saged mirsani kathah maneka warni jinis kembang kaliyan wit-witan.[3]

The Sircus Bath[besut | besut sumber]

The Sircus Bath

Sirkus punika karya saking John the Elder[3] . Kathah arsitektur ingkang neliti babagan orisinalitas arsitekipun bangunan punika[3] . Menawi dipunpirsani saking inggil ketingal wujud bangunan utaminipun[3] .

Papan kangge pariwisata sanesipun ingkang misuwur wonten ing Kutha Bath, inggih punika:

Cathetan suku[besut | besut sumber]

 1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai [1](dipunundhuh tanggal 17 Oktober 2012)
 2. ^ a b c d [2](dipunundhuh tanggal 17 Oktober 2012)
 3. ^ a b c d e f [3](dipunundhuh tanggal 17 Oktober 2012)