Wikipédia:Sesambungan/Rembuging artikel

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa


Pamaca
Carané nglapuraké masalah ing artikel utawa nggolèki informasi kang pepak.

Rembuging artikel
Masalah babagan artikel bab awakmu, bisnismu, utawa péhak kang kowakili.

Lisènsi
Carané nurun informasi ing Wikipédia, nglebokaké informasi, utawa nglapuraké informasi kang tanpa lisènsi.

Urun
Ngertèni lakuning dana, kapriyé danané kaanggo, lan carané urun dana.

Pawarta lan tembayatan
Bab carané sesambungan karo Wikipédia yèn kowé minangka juru pawarta utawa arep tembayatan karo awak dhéwé.


Yèn kowé rumasa ana artikel bab awakmu utawa organisasimu kang ora pepak, ora trep, utawa botsih (biased), ana sawatara cara anggonmu bisa ngrembug prakara iku karo paguyuban pambesut Wikipédia.

Pernahé tab kaca parembugan

Wikipédia ora duwé panganggit utawa pamriksa kontèn kang munjer (centralised). Kontèn ing kéné dirumat para pambesut kanthi suka lan lila. Wong-wong kang mbesut utawa ngawasi artikelmu bokmanawa bisa dadi dalan sesambunganmu kang kapisan karo para pambesut mau.

Wong-wong kang mbesut utawa ngawasi artikelmu bisa diubungi kanthi cara ninggal cathetan kang medharaké prakaramu ing kaca "parembugan" artikel. Carané kanthi klik pranala "Parembungan" ing sandhuwuring artikel. Yèn wis mlebu kaca parembugan, klik tab "Pérangan anyar" ing satengené. Cara iki bakal nggawé pérangan anyar, kang bisa kotulisi panemumu utawa prakaramu - dèkèk {{request edit}} ing ndhuwuring pérangan anyar mau saperlu nandhani ananing cengkah kawigatèn (conflict of interest) lan njaluk tulung wong liya supaya mbesutaké. Klik "Babar kaca", banjur pérangan anyar bakal kawuwuhaké sanalika.

Aliya saka iku, kowé bisa sesambungan marang polentèr kang pangalaman kanthi ngirim layang marang jawa@wikimedia.or.id. Aja lali lebokaké alamat utawa sesirahing artikelmu uga katerangan bab masalahé kang kotemu.

Yèn kowé péngin nambahi foto kanggo ngrenggani artikelmu utawa nambahi rekamaning swaramu, kowé bisa ngunggah dhéwé lan nglebokaké dhéwé ing artikel. Aliya saka iku, kowé bisa kirim layang marang jawa@wikimedia.or.id . Lebokaké foto kang arep dilebokaké saha wènèhi ukara yèn kowé minangka kang nyekel hak ciptané, lan sarujuk yèn fotoné bakal nganggo lisènsi mardika. Lisènsi kang awak dhéwé prayogakaké ya iku lisènsi Creative Commons Atribusi-DumSaèmper 4.0. Yèn kowé dudu kang nyekel hak ciptané, tulung jaluk marang kang foto supaya mardikakaké fotoné. "Pambiwara idin" (declaration of consent) bisa kaanggo yèn diarepaké.