Menyang kontèn

Wikipédia:Sesambungan/Lisènsi

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa


Pamaca
Carané nglapuraké masalah ing artikel utawa nggolèki informasi kang pepak.

Rembuging artikel
Masalah babagan artikel bab awakmu, bisnismu, utawa péhak kang kowakili.

Lisènsi
Carané nurun informasi ing Wikipédia, nglebokaké informasi, utawa nglapuraké informasi kang tanpa lisènsi.

Urun
Ngertèni lakuning dana, kapriyé danané kaanggo, lan carané urun dana.

Pawarta lan tembayatan
Bab carané sesambungan karo Wikipédia yèn kowé minangka juru pawarta utawa arep tembayatan karo awak dhéwé.


Conto foto mawa lisènsi mardika

Apa kowé arep nganggo barang kang kotemu ing Wikipédia? Wikipédia iku bauwarna (ènsiklopédhi) kang nganggo lisènsi mardika; pérangan gedhéning kontèné bisa koturun lan koanggo sasenengmu, kajaba kontèn kang nganggo lisènsi "panganggo patut" (fair use). Médhiyah kang nganggo lisènsi panganggo patut bakal kawistara yèn kowé mbukak kaca bab barkasé; kowé bakal ndeleng yèn barkasé tinengeran "panganggo patut ing pranata hak cipta Amérikah Sarékat. Panganggoné gambar iki kang saliyané, ing Wikipédia utawa liyané, bisa kalebu nerak hak cipta" ing pérangan "Lisènsi". Tulisan panganggo patut kuduné tinengeran kanthi cetha ing antaraning tandha pethik. Kabèh kontèn liyané kudu mawa lisènsi mardika lan binuka supaya bisa koanggo angger kowé minangkani aturan lisènsi. Kang pepaké, waca kaca bab nganggo kontèn Wikipédia. Awak dhéwé mbudidaya nggolèki sumber lan lisènsi kabèh médhiyah kaya ta tulisan, gambar, utawa swara kang kaanggo ing artikel bauwarna iki. Mangkonoa, awak dhéwé ora njamin yèn kabèh médhiyah kaanggo lan tinengeran kanthi trep. Yèn ana wedharaning gambar kang nerangaké manawa gambaré kalebu darbéning warga (public domain), kowé isih kudu mesthèkaké dhéwé yèn katerangan mangkono temen utawa ora lan mutusaké dhéwé yèn panganggoning gambar mau bisa tinampa ing bawahing pranata lan ukum kang nglimputi kowé.

Apa kowé sumelang amarga barang kang kotemu ing kéné nerak hak cipta? Yèn kowé sumelang amarga awak dhéwé nganggo karya kang ana hak ciptamu kanthi sembarangan, kowé bisa kirim layang menyang info@wikimedia.or.id . Lebokaké alamat utawa sesirah kaca lan yektiné yèn kowé kang nyekel hak ciptané ing layang mau. Yèn kowé dudu kang nyekel hak ciptané, awak dhéwé tansah binuka marang informasi saka kowé. Waca Wikipedia:Copyvio101 bab carané nengeri prakara nerak hak cipta; utawa, kowé uga bisa nganggo alamat layang ing dhuwur.

Kowé uga bisa urun kontèn, kaya ta foto, menyang Wikipédia. Kowé bisa ngunggah dhéwé lan nglebokaké fotoné ing artikel, utawa kowé bisa kirim layang menyang jawa@wikimedia.or.id . Yèn kowé milih ngirim kontèné lumantar layang èlèktronik, tulung lebokaké fotoné ing layang èlèktroniké, sarta ukara yèn kowé kang nyekel hak ciptané lan sarujuk mbabar fotoné mawa lisènsi mardika. Lisènsi kang awak dhéwé prayogakaké iku lisènsi Creative Commons Atribusi-DumSaèmper 4.0. Blangko ing Wikipedia:Pambiwara idin bisa koanggo. Tulung koéling-éling yèn kiriman lumantar layang èlèktronik suwéné bisa ngentèkaké sawatara minggu nganti digarap.