Utilitarianisme

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
John Stuart Mill

Utilitarianisme asalipun saking tèmbung Latin utilis, ingkang maknanipun migunani, mupangati, berfaedah, utawi nguntungaken.[1] Istilah punika ugi asring dipunsèbat minangka teori kebahagiaan terbesar (the greatest happiness theory).[2] Utilitarianisme sebagai teori sistematis pertama kali dipunpaparaka\èn dèning Jeremy Bentham[3] dan muridnya, John Stuart Mill.[2][4] Utilitarianisme punika suatu paham etis ingkang nggadahi gègayutan mènawi ingkang saè inggih punika ingkang migunani, berfaedah, lan nguntungakèn.[1][5] Sawalikè, ingkang jahat utawi buruk inggih punika ingkang mbotèn mupangati, mbotèn berfaedah, lan merugikan.[1] Amargi punika, saè lan alanipun prilaku an perbuatan dipuntétépakèn saking segi migunani, berfaedah, lan nguntungakèn utawi tidak. Saking prinsip punika, tersusunlah teori tujuan perbuatan.[1]

Teori Ancas Perbuatan[besut | besut sumber]

Miturut kaum utilitarianisme, ancas perbuatan kirang-kirangipun nghindari utawi ngirangi kerugian ingkang dipunsebabagen déning perbuatan ingkang dipunlampahi, menawi kangge diri sendiri tiyang sanes.[5] Utawi maksimalipun ya iku kaliyan ngagengaken kegunaan, mupangat, lan keuntungan ingkang dipunkasilaken déning perbuatan ingkang badhe dipunlampahi .[1] Perbuatan kedhah dipunusahakaken supados mendatangkan kebahagiaan menawi penderitaan, mupangat menawi kesia-siaan, keuntungan menawi kerugian, kangge sebagian ageng tiyang.[1] Menawi mekaten, perbuatan manungsa baik secara etis lan mbeta dampak sebaik-baik kangge piyambakipun lan tiyang sanes.[1]

Pinten-pinten Ajaran Pokok[besut | besut sumber]

 • Seseorang hendak ngelampahi mekaten rupa, sehingga memajukan kebahagiaan (kesenangan) ingkang ageng saking sejumlah ageng tiyang.[2]
 • Tindakan secara moral saged dipuleresaken menawi piyambakipun nghasilaken langkung katah kabacikan menawi kejahatan, dipunbandingaken tindakan ingkang menawi dipunpendhet ing salebeting kahanan lan kondisi ingkang sami.[2]
 • Secara umum, harkat utawi nilai moral tindakan dipunnilai miturut kasaenan lan keburukan akibatipun.[2]
 • Ajaran bahwa prinsip kagunaan ingkang ageng hendaknya dados kriteria ing perkara etis.[2] Kriteria punika kedhah dipunterapaken ing konsekuensi-konsekuensi ingkang timbul saking keputusan-keputusan etis.[2]

Utilitarianisme Peraturan[besut | besut sumber]

 • Kriteria penilaian moral angsal dasar ing ketaatan kaliyan perilaku moral umum.[5][6]
 • Tindakan moral ingkang dipunleresaken inggih punika tindakan ingkang adedasar ing peraturan moral ingkang nghasilaken akibat-akibat ingkang langkung sae.[5]

Cathetan suku[besut | besut sumber]

 1. ^ a b c d e f g A. Mangunhardjana. 1997. Isme-isme ing Etika saking A ngantos Z. Jogjakarta: Kanisius. Hal.228-231.
 2. ^ a b c d e f g Lorens Bagus. 2000. Kamus Filsafat. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 1144.
 3. ^ Encyclopedia of Philosophy
 4. ^ Bryan Magee. 2001. The Story of Philosophy. Jogjakarta: Kanisius
 5. ^ a b c d Robert Audi. 1995. The Cambridge Dictionary of Philosophy. United Kingdom: Cambridge University Press. Hlm. 824-825.
 6. ^ Rosen, Frederick. 2003. Classical Utilitarianism from Hume to Mill. Routledge, p. 28. ISBN 0-415-22094-7