Moral

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa

Moral iku ajaran ngenani ala beciké tumindak.[1] Secara etimologis, kata moral saking kata latin mos, ingkang gadhahi arti tata cara, adat istiadat utawi kebiasaan, menawi jamakipun inggih punika “mores” . ya iku adat istiadat utawi kebiasaan, kata moral gadhah artos sami kaliyan tembung Yunani “ethos”, ingkang ngandhap aken tembung “etika”. Wonten ing basa Arab, tembung “moral” inggih punika budi pekerti, ingkang gadhah makna sami kaliyan tembung “akhlak”, menawi wonten ing basa Indonesia, tembung “moral” dipun tepangi kaliyan artos “kesusilaan”. Tembung moral lan moralitas gadhah artos ingkang warni – warni. wonten ngriki dipun panggihi dhefinisi moral lan moralitas menurut pinten – pinten penyerat.

  1. Menurutipun Franz Magnis Suseno (1987:18), tembung moral ngacu kaliyan sae lan boten sae nipun menungsa dados menungsa.
  2. Mertens (2001:7) maringi arti menawi moralitas dados sipat moral utawi sadaya asas lan nilai ingkang kaitanipun kalih sae lan boten sae.
  3. Poespoprodjo (1999:118) maringi arti menawi moralitas dados kuwalitas wonten ing pegaweyanipun menungsa ingkang nunjuk aken menawi pegaweyan punika leres utawi boten leres, lan sae utawi boten sae.
  4. Chaplin (2005:308) wonten ing bukunipun “Kamus Lengkap Psikologi”, maringi arti moral wonten ing tiga hal, inggih punika (1) akhlak, moral, lan tingkah laku ingkang susila, (2) ciri – ciri khas tiyang utawi sekempalan tiyang kaliyan perilaku pasisirs lan sae, (3) hukum utawi adat istiadat ingkang ngatur tingkah laku.
  5. Rachel (2004:40) maringi arti menawi moralitas minangka upaya kangge bimbing tindakanipun tiyang ngangge akal, inggih punika kangge nglampahi punapa ingkang paling sae menurut akal kaliyan maringi bobot ingkang sami nyangkut aken kepentinganipun individu ingkang badhe kesentuh kalih tindakan punika.
  6. Van Ness (2010:14) bentenaken moralitas kaliyan etika. Moralitas biasanipun dipun guna aken kanggem gambar aken kepripun tindakanipun tiyang, menawi etika inggih punika ilmu ingkang nyinau standar perilaku khususipun aturan tentang keleresan lan kesalahan.

Umumipun wonten kalih jinis moralitas, inggih punika moralitas intrinsic lan moralitas ekstrinsik. Moralitas intrinsik, ningali perbuatan menurut hakikatipun bebas lepas saking wujud hukum positif. Sebalikipun, moralitas ekstrinsik, ningali perbuatan minangka sesuatu ingkang dipun perintahaken utawi dipun larang kalih tiyang ingkang gadhah kekuasaan utawi kalih hukum positip saking menungsa utawi saking Tuhan.

Réferènsi[besut | besut sumber]

  1. ^ Kamus Basa Jawa. 2001

Kapustakan[besut | besut sumber]

Handoyo dkk, Eko.2010. Etika Pulitik dan Pembangunan.Semarang : Widya Karya