Ukara camboran

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa

Ukara camboran ya iku ukara ingkang dumados saking kalih klausa utawi langkung. Menawi ukara lamba punika jejer lan wasesa namung satunggal, ukara camboran boten kados mekaten. Wonten ukara camboran sakboten-botene wasesanipun kedah langkung saking satunggal, saged kalih utawi tiga.

Ukara camboran punika jinisipun wonten 2 : 1. Camboran sajajar Camboran sajajar ingkang wonten ing basa Indonesia dipunwastani ''Kalimat Majemuk sederajat'' utawi klausa koordinatif ya iku ukara ingkang dumados saking kalih klausa utawi langkung. Klausa-klausa kalawau dipungabung dados satunggal mingunakaken tembung panggandheng utawi tandha koma ing antawis klausa satunggal kalih sanesipun. Klausa ingkang wonten ing ukara camboran sajajar sadaya awujud klausa inti. tuladha :

  • Sarno iku sugih tur ora sombong sisan.
  • Aku mangan sate dene Parto bakso.

2. Camboran sungsun Ukara camboran sungsun ingkang wonten ing basa Indonesia dipunwastani ''Kalimat Majemuk bertingkat'' utawi klausa subkoordinatif ya iku ukara ingkang dumados saking kalih klausa utawi langkung, ananging antawis klausa setunggal kaliyan sanesipun wonten ingkang nguwasani lan dipunkuwasani. Ingkang nguwasani dipunwastani klausa intiinduk kalimat, dene ingkang dipunkuwasani dipunwastani klausa pang utawi anak kalimat. Tuladha:

  • Ibu nembe masak nalika aku lagi nyapu.