Menyang kontèn

Ukara camboran

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Ukara camboran ya iku ukara ingkang dumados saking kalih klausa utawi langkung. Manawi ukara lamba punika jejer lan wasesa namung satunggal, ukara camboran boten kados makaten. Wonten ukara camboran sakboten-botene wasesanipun kedah langkung saking satunggal, saged kalih utawi tiga.

Ukara camboran punika jinisipun wonten 2 : 1. Camboran sajajar Camboran sajajar ingkang wonten ing basa Indonesia dipunwastani ''Kalimat Majemuk sederajat'' utawi klausa koordinatif ya iku ukara ingkang dumados saking kalih klausa utawi langkung. Klausa-klausa kalawau dipungabung dados satunggal mingunakaken tembung panggandheng utawi tandha koma ing antawis klausa satunggal kalih sanèsipun. Klausa ingkang wonten ing ukara camboran sajajar sadaya awujud klausa inti. tuladha :

  • Sarno iku sugih tur ora sombong sisan.
  • Aku mangan sate déné Parto bakso.

2. Camboran sungsun Ukara camboran sungsun ingkang wonten ing basa Indonesia dipunwastani ''Kalimat Majemuk bertingkat'' utawi klausa subkoordinatif ya iku ukara ingkang dumados saking kalih klausa utawi langkung, nanging antawis klausa satunggal kaliyan sanèsipun wonten ingkang nguwasani lan dipunkuwasani. Ingkang nguwasani dipunwastani klausa intiinduk kalimat, déné ingkang dipunkuwasani dipunwastani klausa pang utawi anak kalimat. Tuladha:

  • Ibu nembé masak nalika aku lagi nyapu.