Serat Wicara Keras

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Serat Wicara Keras[1] iku sawijining kitab sing tinulis déning Yasadipura II. Kaya jenengé, tulisané pancèn panggresula marang kaanan Surakarta nalika iku kang lagi ora karuwan. Seka jenengé baé wis kinrawuhan yèn serat iki isiné caturan kang kenceng. Tegesé yaiku Kyai Yasadiura II nembé nesu, muntab marang kahanan nagari Surakarta nalika jaman semana kang ibaraté nembé pating blangkrèh ora karuwan. Ora kaya kitab lumrahé ing wektu iku, kitab iki tinulis nganggo basa ngoko. Contoné:

Ngaku turun Brawijaya, ora sakti
Ngaku anak pandhita ora betah ngelèh
Ngaku anak pujangga, ora weruh pa siji
Ngaku anak sujana, nalaré liwar
Ngaku anak ngulama, ora bisa ngaji
Ngaku anak santri, ora bisa maca kul-hu

Rujukan[besut | besut sumber]

  1. Poerbatjaraka (1954). Kapustakan Djawi. Jakarta: Djambatan.