Patih Suwanda

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Patih Suwanda utawi Bambang Sumantri (jeneng kang wektu isih cilik) ya iku tokoh pewayangan saka epos Arjuna Sasrabahu. Miturut carita padhalangan, Bambang Sumantri iku putra Begawan Suwandageni ing patapan Adi Sekar. Bambang Sumantri iku wujudé satriya bagus, prigel ulah gegaman, sekti mandra guna. Dhèwèké duwé adhi siji kang banget ala rupané nanging kasektene ngedap- edapi, kang aran Bambang Suka Srana. Bambang Sumantri kepéngin banget bakal suwita marang Raja ing Maespati kang jejuluk Arjuna Sasrabau. Ing pungkasane pepinginane mau bisa kasembadan awit saka olèh daya pitulungane adhine ya iku Bambang Suka Srana kang bisa muter Taman Sriwedari menyang Kraton Maespati pinangka pitungkas anggoné arep suwita mau. Gancarane carita, sawuse kelakon suwita ing Maespati, Bambang Sumantri mau tansah ngugemi prakara saéngga pasuwitane bisa kasil. Siji, guna kang ateges sangu kepinteran wong labuh labet marang praja kalebu ngèlmu bab olah kridhane gegaman tansah diudi. Loro, kaya kang ateges bandha lan kasugihan liyané kang diduwèni sasuwéné wektu suwita kudu dipisungsungake marang rajane. Telu, purun kang ateges Bambang Sumantri kudu sangu kekendelan utawa kuwanen kang mbela marang kang bener, becik kang kudu dilakoni tanpa wigah- wigih lan ewuh pakewuh.