Metodologi

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Metodologi asalipun saking basa Yunani “metodos”, tembung puniki kapérang saking kalih suku temung inggih punika “metha” ingkang tegesipun nglampahi utawi ngliwati lan “hodos” ingkang tgesipun margi utawi cara. Metode ateges satunggiling margi ingkang dipunlangkungi kanggé dumugi tujuwan.

Metodologi inggih punika èlmu-èlmu ingkang dipun-ginakaken kanggé pikantuk kaleresan migunakaken panlusuran kanthi tata cara tinentu salebetipun manggihaken kaleresan, gumantung saking réalitas ingkang saweg dipunkaji.

Èlmu kapérang saking gangsal prinsip:

  1. kateraturan (orde)
  2. sebab-musabab (determinisme)
  3. kasedherhanan (parsimoni)
  4. pengalaman ingkang saged dipunamati (empirisme)

Kanthi prinsip-prinsip ingkang kados makaten mila wonten kathah margi kanggé manggihaken kaleresan. Metodologi inggih punika tata cara ingkang nemtokaken prosès panlusuran punapa ingkang badhé dipun-ginakaken.

Metodologi panlitèn inggih punika tata cara ingkang langkung princèn prakawis tahap-tahap nglampahaken satunggiling panlitèn.