Metodologi

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa

Metodologi asalipun saking basa Yunani “metodos”, tembung puniki kapérang saking kalih suku temung inggih punika “metha” ingkang tegesipun nglampahi utawi ngliwati lan “hodos” ingkang tgesipun mergi utawi cara. Metode ateges satunggiling mergi ingkang dipunliwati kanggé dumugi tujuwan.

Metodologi inggih punika èlmu-èlmu ingkang dipun-ginakaken kanggé pikantuk kaleresan migunakaken panlusuran kanthi tata cara tinentu salebetipun manggihaken kaleresan, gumantung saking réalitas ingkang saweg dipunkaji.

Èlmu kapérang saking gangsal prinsip:

  1. kateraturan (orde)
  2. sebab-musabab (determinisme)
  3. kasedherhanan (parsimoni)
  4. pengalaman ingkang saged dipunamati (empirisme)

Kanthi prinsip-prinsip ingkang kados mekaten mila wonten kathah mergi kanggé manggihaken kaleresan. Metodologi inggih punika tata cara ingkang nemtokaken prosès panlusuran punapa ingkang badhé dipun-ginakaken.

Metodologi panlitèn inggih punika tata cara ingkang langkung princèn perkawis tahap-tahap nglampahaken satunggiling panlitèn.