Menyang kontèn

MT. Soephardi

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

MT. Soephardi, penjenengane nulis asma MT. Soephardi[1] ing buku Sala Peteng, Rahayu Abeya Pati, lan Putri Kembang Gayam minangka pangripta.

Sesinglon aksara t

[besut | besut sumber]

Miturut katrangane, MT. Nduwèni teges dhewe.M tegese jeneng asline ya iku Mardi. Dene T dijupuk saka salah sijiné aksara jenengé kenya sing ditresnani, sing ora kasil dikawin utawa dadi bojone, yaiku Suparti. MT. Soephardi miyos ing Solo taun 1913. Bapake paring asma Marsam ngasta minangka mantri Uyah ing Solo. Ibune asma Sukarti asal saka Klaten. MT. Sorphardi seda dina Minggu, 16 Februari 1976, jam 21.00, sinarekaken ing Pesarean Jayadiningrat, Sala.

Gerah lan Sedane

[besut | besut sumber]

MT. Soephardi seda sawisé dirawat sasuwene limang ndina ing RS Kadipala amargi gerah. Gerah jalaran tiba nalika jagong(hajatan) menyang omahe kancane. Kamangka sakdurunge , ora nuduhaké tandha-tandha lara. Malahan saminggu sadurunge gerah, penjenengane isih kober nglayat nalika putrane Arswendo Atmowiloto , ninggal dhek tanggal 3 Februari 1976. MT. Soephardi kalebu priyayi sing tansah sumringah lan seneng guyon. Wiwit nom-noman pancen panjenengané seneng maca Sastra. Kasenengan iki katoné niru saka bapaké. Pranyata senenge maca tambah tuwa tambah nggethu. Sing diwaca asile karya sastra manca , abasa Inggris, Perancis, Cina, Jepang lan Walanda. Panjenengané bisa trampil basa-basa manca wau, jalaran naté sekolah wonten MULO taun 1930 an. Anggoné trampil nganggo basa Prancis bisa katitik saka asil karya nulis buku SMA kanthi irah-irahan Le Petit Grammer de France.

Rujukan

[besut | besut sumber]
  1. Suwondo, Tirto. (2006). Antologi biografi pengarang sastra Jawa modern (édhisi ka-Cet. 1). Yogyakarta: Adiwacana. ISBN 9799960487. OCLC 224862919.