Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kamentrian Hukum dan HAM Indonesia

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
Dirjen Peraturan Perundang- undangan

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kamentrian Hukum dan HAM Indonesia inggih punika salah satunggaling unsur pelaksana Kamentrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia ingkang gadhah tugas kangge ngrumusaken lan nindakaken kawicaksanan lan standarisasi taknis ing bidhang peraturan perundhang-undhangan. Lembaga punika dipunpandhegani déning satunggaling Direktur Jenderal Peraturan Perundang- undangan. Kanggé nindakaken tugasipun, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang- undangan gadhah fungsi kados mekaten:

 1. Nyamektakaken rumusan kawicaksanan Departemen ing bidhang peraturan perundhang- undhangn ingkang sampun dipun temtokaken.
 2. Lampahing kawicaksanan ing bidhang peraturan perundhang- undhangan miturut kaliyan peraturan perundhang- undhangan ingkang sampun dipun temtokaken.
 3. Ngrumusaken standar, norma, pedoman, kriteria, lan prosedur ing bidhang peraturan perundhang- undhangan.
 4. Paring bimbingan teknis lan evaluasi.
 5. Nindakaken urusan administratif dhateng sadaya unsur ing lingkungan Direktorat Jenderal.
 6. Ngrancang kangge damel harmonisasi, manto lan nindakaken evaluasi kangge nyusun lan mbentuk peraturan perundhang- undhangan
 7. Kangge nerbitaken lan publikasi rancangan, proses lan asiling rancangan peraturan perundhang- undhangan saha bahan kangge ndhukung rancangan peraturan perundhang- undhangan.

Kegiyatan ingkang dipunlampahken ing bidhang pembentukan peraturan perundhang- undhangan, kaperang dados:[1]

 • Paring panyaruwe saha pamanggih bab rancangan ingkang asalaipun saking instansi sanesipun.
 • Rekomendasi kangge nyarujuki punapa boten panyaruwe prakarsa nalika nyusun RUU.
 • Nyusun rancangan peraturan (UU, PP, lan sanes- sanesipun)
 • Sosialisasi Rancangan Undhang- undhang
 • Publikasi Peraturan Perundhang- undhangan
 • Mbina la ngrembakakaken tenaga perancang.

Struktur Organisasi[besut | besut sumber]

Direktorat Jenderal Perundang- undangan kaperang dados enem, inggih punika:

 • Sekretariat Direktorat Jenderal peraturan Perundhang- undhangan

Tugasipun inggih punika paring pelayanan teknis lan administratip dhateng sadaya satuan organisasi ing lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Dene sekretariat direktorat Jenderal peraturan Perundang-undangan kaperang dados:[2]

  • Bagian penyusunan program dan laporan
   • Sub bagian penyusunan rencana dan anggaran
   • Sub bagian data dan laporan
  • Bagian kepegawaian
   • Sub bagian umum kepegawaian dan administrasi jabatan fungsional
   • Sub bagian mutasi, pemberhantian, dan pensiun
  • Bagian keuangan
   • Sub bagian pelaksanaan anggaran
   • Sub bagian perbendaharaan akuntansi
  • Bagian perlengkapan
   • Sub bagian pengelolaan Barang Milik Nagara
   • Sub bagian pengelolaan barang persedian
  • Bagian Umum
   • Sub bagian persuratan
   • Sub bagian rumah tangga
  • Sub bagian tata usaha pimpinan dan hubungan masyarakat
 • Direkorat Perancangan Peraturan Perundang- undangan

Tugasipun inggih punika nyiapaken rumusan lan nindakaken kawicaksanan, paring bimbingan teknis lan evaluasi ing harmonisasi peraturan perundhang- undhangan kados ta kawicaksanan teknis ingkang sampun dipuntetepaken déning Direktur Jenderal Peraturan Perundang- undangan.

  • sub direktorat harmonisasi bidang pulitik, hukum lan keamanan
   • seksi pulitik, hukum lan keamanan I
   • seksi pulitik, hukum lan keamanan II
  • sub direktorat harmonisasi bidang keuangan dan perbankan
   • seksi keuangan dan perbankan I
   • seksi keuangan dan perbankan II
  • sub direktorat harmonisasi, perdangan, riset, dan teknologi
   • seksi industri, perdagangan, riset dan tèknologi I
   • seksi industri, perdagangan, riset dan tèknologi II
  • Sub direktorat harmonisasi bidang kesejahteraan rakyat
   • seksi kesejahteraan rakyat I
   • seksi kesejahteraan rakyat II
  • Sub bagian tata usaha
  • Kelompok jabatan fungsional
 • Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang- undangan
 • Direktorat Pengundangan, Publikasi, dan kerja sama Peraturan Perundang- undangan
 • Direktorat Litigasi Perundang- undangan
 • Direktorat Paslitasi Perancangan Peraturan Daerah

Cathetan suku[besut | besut sumber]

 1. ^ Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (dipunundhuh tanggal 31 Januari 2013)
 2. ^ Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (dipunundhuh tanggal 31 Januari 2013)