Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kamentrian Hukum dan HAM Indonesia

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
Dirjen Peraturan Perundang- undangan

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kamentrian Hukum dan HAM Indonésia inggih punika salah satunggaling unsur pelaksana Kamentrian Hukum dan Hak Asasi Manungsa Indonésia ingkang gadhah tugas kanggé ngrumusaken lan nindakaken kawicaksanan lan standarisasi taknis ing babagan peraturan perundhang-undhangan. Lembaga punika dipunpandhegani déning satunggaling Direktur Jenderal Peraturan Perundang- undangan. Kanggé nindakaken tugasipun, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang- undangan gadhah fungsi kados makaten:

 1. Nyamektakaken rumusan kawicaksanan Departemen ing babagan peraturan perundhang- undhangn ingkang sampun dipuntemtokaken.
 2. Lampahing kawicaksanan ing babagan peraturan perundhang- undhangan miturut kaliyan peraturan perundhang- undhangan ingkang sampun dipuntemtokaken.
 3. Ngrumusaken baku, norma, pedoman, kriteria, lan prosedur ing babagan peraturan perundhang- undhangan.
 4. Paring bimbingan teknis lan evaluasi.
 5. Nindakaken urusan administratif dhateng sadaya unsur ing lingkungan Direktorat Jenderal.
 6. Ngrancang kanggé damel harmonisasi, manto lan nindakaken evaluasi kanggé nyusun lan minangka peraturan perundhang- undhangan
 7. Kangge nerbitaken lan publikasi rancangan, prosès lan asiling rancangan peraturan perundhang- undhangan saha bahan kanggé ndhukung rancangan peraturan perundhang- undhangan.

Kegiyatan ingkang dipunlampahken ing babagan pembentukan peraturan perundhang- undhangan, kapérang dados:[1]

 • Paring panyaruwe saha pamanggih bab rancangan ingkang asalaipun saking instansi sanèsipun.
 • Rekomendasi kanggé nyarujuki punapa boten panyaruwe prakarsa nalika nyusun RUU.
 • Nyusun rancangan peraturan (UU, PP, lan sanès- sanèsipun)
 • Sosialisasi Rancangan Undhang- undhang
 • Publikasi Peraturan Perundhang- undhangan
 • Mbina la ngrembakakaken tenaga perancang.

Struktur Organisasi[besut | besut sumber]

Direktorat Jenderal Perundang- undangan kapérang dados enem, inggih punika:

 • Sekretariat Direktorat Jenderal peraturan Perundhang- undhangan

Tugasipun inggih punika paring pelayanan teknis lan administratip dhateng sadaya ékan organisasi ing lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Déné sekretariat direktorat Jenderal peraturan Perundang-undangan kapérang dados:[2]

  • Pérangan penyusunan program dan lapuran
   • Sub pérangan penyusunan rencana dan anggaran
   • Sub pérangan data dan lapuran
  • Pérangan kepegawaian
   • Sub pérangan umum kepegawaian dan administrasi kalungguhan fungsional
   • Sub pérangan mutasi, pemberhantian, dan pènsiyun
  • Pérangan keuangan
   • Sub pérangan pelaksanaan anggaran
   • Sub pérangan perbendaharaan akuntansi
  • Pérangan perlengkapan
   • Sub pérangan pengelolaan Barang Milik Nagara
   • Sub pérangan pengelolaan barang persedian
  • Pérangan Umum
   • Sub pérangan persuratan
   • Sub pérangan rumah tangga
  • Sub pérangan tata usaha pimpinan dan gayutan masarakat
 • Direkorat Perancangan Peraturan Perundang- undangan

Tugasipun inggih punika nyiapaken rumusan lan nindakaken kawicaksanan, paring bimbingan teknis lan evaluasi ing harmonisasi peraturan perundhang- undhangan kados ta kawicaksanan teknis ingkang sampun dipuntetepaken déning Direktur Jenderal Peraturan Perundang- undangan.

  • sub direktorat harmonisasi babagan pulitik, ukum lan keamanan
   • seksi pulitik, ukum lan keamanan I
   • seksi pulitik, ukum lan keamanan II
  • sub direktorat harmonisasi babagan keuangan dan perbankan
   • seksi keuangan dan perbankan I
   • seksi keuangan dan perbankan II
  • sub direktorat harmonisasi, perdangan, riset, dan teknologi
   • seksi indhustri, dagang, riset dan tèknologi I
   • seksi indhustri, dagang, riset dan tèknologi II
  • Sub direktorat harmonisasi babagan kesejahteraan rakyat
   • seksi kesejahteraan rakyat I
   • seksi kesejahteraan rakyat II
  • Sub pérangan tata usaha
  • Kelompok kalungguhan fungsional
 • Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang- undangan
 • Direktorat Pengundangan, Publikasi, dan makarya sama Peraturan Perundang- undangan
 • Direktorat Litigasi Perundang- undangan
 • Direktorat Paslitasi Perancangan Peraturan Daerah

Cathetan suku[besut | besut sumber]

 1. ^ Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (dipunundhuh tanggal 31 Januari 2013)
 2. ^ Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (dipunundhuh tanggal 31 Januari 2013)