Campur kodhe

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
(Dilih saka Campur kode)
guneman tiyang campur kode

Campur kode inggih punika dipunginakakenipun satuan basa saking satunggal basa dhateng basa sanèsipun kanggé miyaraken gaya basa utawi ragam basa. Ingkang mlebet wonten ing lebetipun kajian campur kode inggih punika dipunginakakenipun tembung, klausa, idiom, sapaan, lan sapanunggalanipun.[1] Campur kode inggih punika prosès ingkang sami ingkang dipun-ginakaken nalika damel basa pidgin. Ananging ingkang bédakaken inggih punika basa pidgin dipundamel wonten ing golongan - golongan ingkang ngginakaken satunggal basa ingkang sami, déné campur kode sampun kadadosan nalika panutur multilingual ngginakaken satunggal basa ingkang sami utawi langkung.

Titikanipun Campur kode[besut | besut sumber]

Campur kode kadadosan nalika satunggaling panutur ngginakaken satunggaling basa ingkang dominan ndhukung satunggaling tuturan ingkang dipunseseli kanthi wontenipun unsur basa sanèsipun.[2] Perkawis punika dipunjalari gayut kaliyan karakteristik panutur, kados ta dhasaring perkawis sosial, tingkat pendidikan, raos keagamaan. Titikanipun campur kode ingkang paling katingal inggih punika saking swasana gunemanipun inggih mawi swasana nyate utawi ing swasana informal. Perkawis punika saged kadadosan amargi kawatesaning basa ingkang dipun-ginakaken. Dados, nalika guneman wonten basa ingkang dipunserep saking basa sanès amargi unsur basa kasebat boten wonten ing basa ingkang dominan nembé dipun-ginakaken guneman, utawi wonten basa ingkang tegesipun sami ananging kirang pas manawi dipun-ginakaken lajeng kanggé ngepasaken lan langkung trepipun kedah ngampil unsur basa sanèsipun.

Jinising Campur kode[besut | besut sumber]

Jinising campur kode punika kapérang dados kalih, inggih punika :

  1. campur kode dhateng lebet utawi ingkang asring dipunsebat innercode- mixing, inggih punika campur kode ingkang sumberipun saking basa asli kanthi sedaya variasinipun, saha
  2. Campur kode dhateng njawi (outer code- mixing) inggih punika campur kode ingkang asalipun saking basa asing.

Dhasaring perkawis wontenipun campur kode saged kapérang dados kalih, inggih punika saking sikap, inggih punika dhasaring perkawis sikapipun panutur, saha dhasaring perkawis saking kawatesaning basa, saéngga boten wonten alesan kanggé ngidentifikasi peranan, ngandharaken ragam, saha kepenginan kanggé ngandharaken utawi napsirake. Kanthi makaten, campur kode kadadosan kanthi wontenipun gayutan timbal balik ing antawisipun peran panutur, wujud basa, saha fungsinipun basa. Sapérangan wujudipun campur kode, ing antawisipun inggih punika,

  1. sisipan tembung
  2. sisipan frasa
  3. sisipan klausa
  4. sisipan idiom utawi ungkapan
  5. sisipan wujud baster utawi gabungan pembentukan asli saha asing.

Uga delengen[besut | besut sumber]

Cathetan suku[besut | besut sumber]

  1. ^ Harimurti Kridalaksana (2008). Kamus Linguistik (edisi ke-Edisi Keempat). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. ISBN 978-979-22-3570-8.
  2. ^ [1] AMPUR KODE BAHASA INDONESIA (BI) TERHADAP BAHASA BATAK TOBA(BT) OLEH KOMUNITAS MAHASISWA BATAK TOBA (dipunundhuh tanggal 16 Januari 2013)