Menyang kontèn

Beksan Mayang Ronték

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Beksan Mayang Rontek inggih punika beksa khas saking Kabupaten Mojokerto[1]. Kabupatèn Mojokerto inggih punika laladan ingkang sugih babagan ragam kesenian. Tari Mayang Rontèk ugi beksa khas ingkang nggadhah nuansa Praja Majapahit[2]. Tari Mayang Rontek dipundadosaken dados beksa pambuka lebet adat prosèsi pèngantin Mojoputri. Ageman Tari Mayang Rontèk dipunpengaruhi dèning budaya islam dhateng siti Jawi. Bab puniki angsal dipunngertosi saking bentuk visual ageman Tari Mayang Rontèk ingkang katutup[3].

Usaha Pamarintah kagem Nglestantunipun[besut | besut sumber]

Amargi Tari Mayang Rontèk dados salah setunggaling beksa tradisional asli saking Mojokerto, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan lan Pariwisata (DISPORABUDPAR) Kabupatèn Mojokerto[4] tumut saha lebet nglestantunaken tilaran kebudayaan khas Mojokerto kasèbat. Pintèn-pintèn acara dipun-gelar demi njagi kelestantunan Tari Mayang Rontèk supados mboten punah kagerus jaman ingkang modern kados saniki. Festival ingkang dipunwontenaken dèning Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan lan Pariwisata (DISPORABUDPAR) Kabupatèn Mojokerto dipuntumuti dèning pinten-pinten sekolah wonten Kabupatèn lan Kotamadya Mojokerto. Kajawi nampilaken perlombaan Tari Mayang Rontèk, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan lan Pariwisata (DISPORABUDPAR) Kabupaten Mojokerto ugi ndamel perlombaan enggal inggih punika fèstival kréasi Tari Mayang Rontèk gina ndamel ciri khas ingkang langkung katingal saking Karajan Majapahit ingkang papan wonten Mojokerto lan dados asal-usul wontenipun Tari Mayang Rontèk.

Fèstival Tari Mayang Rontèk 2015[besut | besut sumber]

Kagem mengeti Dintèn Beksa sa-Donya warsa 2015 lan mengeti Dintèn dados Kabupatèn Mojokerto ingkang 722, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan lan Pariwisata (DISPORABUDPAR) Kabupatèn Mojokerto nggelar festival Tari Mayang Rontèk sa-Kabupaten lan Kotamadya Mojokerto warsa 2015 wonten Gedung Kesenian DISPORABUDPAR. Fèstival ingkang dipunwiwiti tabuh 08.00 WIB kasèbat dipuntumuti dèning 18 sekolah tingkat SMA/SMK sa-Kabupatèn lan Kotamadya Mojokerto. 18 sekolah kasèbat saingan kagem nggadahi piala Bupati Mojokerto. Lebet fèstival Tari Mayang Rontèk 2015 punika, duta beksa saking SMAN 1 Dawarblandong kasil ngraih predikat ingkang saé piyambak, Sekolah Menengah Inggil (SMA) ingkang asalipun saking kawasan lèring Kabupatèn Mojokerto kasebat kasil nyisihaken SMAN 1 Puri lan SMAN 1 Sooko ingkang kèdah puas wonten ten peringkat 2 lan 3. Sawentawis kagem juara pangajeng-ajeng 1, 2 lan 3 piyambak-piyambak dipunraih dèning SMAN 1 Trawas, SMAN 1 Mojosari lan SMAN 1 Bangsal.

Fèstival Tari Mayang Rontèk 2017[besut | besut sumber]

Wiwit dipunwontenaken fèstival Tari Mayang Rontèk 2015, DISPORABUDPAR netapaken fèstival Tari Mayang Rontèk dados agènda taunan ing warsa salajengipun. Bab punika gina nglestantunaken nilai seni lan budaya tradisional mliginipun seni beksa, saha nggalakaken lan mberdayakaken potènsi seni wonten tingkat sekolah gina ngerangsang perkembangan seni laladan ingkang langkung krèatif lan inovatif milanipun dipunajeng-ajeng saged numbuhaken raos bingah utawi identitas seni laladan. Wonten warsa 2017, DISPORABUDPAR ngawontenaken lomba krèasi Tari Mayang Rontèk gina nambah krèasi ènggal lebet tarianipun saha langkung nonjolaken budaya Majapahit ingkang salebetipun. Wonten warsa 2017, pemilihan 6 penyaji ingkang saé piyambak, adhèdhasar keputusan tiga juri, inggih punika Sunawan, seniman beksa saking Mojokerto, Bambang SP lan Srimiatun saking Surabaya. Bambang SP maparaken, wontèn pintèn-pintèn kritèria ingkang dados acuan tim juri lebeting milih 6 grup penyaji ingkang saé piyambak. Wonten antawisipun, kesagahan peraga, keharmonisan gerak ingkang maknawi, penyajian tata rias lan busana. Midhèrèk Bambang, Beksa Mayang Rontèk ingkang lebet rèferensinipun dados pengantin Mojoputri lan dipunsebat dados simbol beksa pamarintah Kabupatèn Mojokerto dados penyambutan dayoh agung kintenipun sampun saé. Sanajan kedah wonten penyempurnaan ingkang saged langkung nyaketaken simbol Mojokerto mliginipun Karajan Majapahit. Lebeting perjalananipun, beksa krèasi Mayang Rontèk puniki dèning PEMDA Mojokerto èstu mulai dipopularaken dados pengisi acara nyambut dayoh agung lan dados pambuka acara wigatos wonten lingkungan PEMDA. Sanajan dèrèng dipatenaken dados kesenian beksa Mojokerto[5].

Rujukan[besut | besut sumber]

  1. "Kabupaten Mojokerto".
  2. "Karajan Majapahit".
  3. Wulan, Puspitaning (2017-10-28). "Tari Mayang Rontek sebagai Bentuk Transformasi Budaya Pengantin Mojoputri di Kabupaten Mojokerto". Seminar Nasional Seni dan Desain: “Membangun Tradisi Inovasi Melalui Riset Berbasis Praktik Seni dan Desain” FBS Unesa: 89.
  4. "Festival Tari Mayang Rontek DISPORABUDPAR Kabupaten Mojokerto". Diarsip saka sing asli ing 2019-05-12.
  5. "Festival Tari Mayang Rontek Jati Diri Kesenian Mojokerto". 2017-08-24.