Bekakak

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
     

Bekakak punika salah satunggiling upacara tradhisi ingkang katindakaken déning warga masarakat wonten ing wewengkon désa Ambarketawang, kacamatan Gamping.

Upacara punika katindakaken satunggal taun kaping sapisan wonten wulan sapar, pramila bekakak ugi saged dipunsebat saparan.

Sajarah[besut | besut sumber]

Wontenipun Upacara Saparan utawi bekakak punika wonten gandhèng cènèngipun kaliyan sajarah wonten ing Kraton Ngayogjakarta Hadiningrat rikala Raja Hamengkubuwana I. Nalika samanten wonten désa ingkang dipunsebat Désa Ambarketawang. Miturut cariyos sajarah Désa Ambarketawang punika wonten gegayutanipun kaliyan jumenengipun Kadhaton Ngayogjakarta Hadiningrat. Kirang langkung warsa 1775 wonten ing salah satunggaling désa caket kaliyan Ardi Gamping, wonten pasanggrahan ingkang dipunyasa déning Pangéran Mangkubumi. Pangéran Mangkubumi inggih punika Sri Sultan Hamengkubuwana I. Nanging, Sri Sultan namung satunggal warsa ing Pasanggrahan Ambarketawang. Nalika sri Sultan nilar pasanggrahan, Kyai Wirasuta boten purun tumut Sri Sultan. Lajeng Kyai Wirasuta sarta kulawarga kèndel wonten ing guwa Ardi Gamping punika. Sawijining dinten Sukra Kasih wonten bebendu ingkang dipuntandang Kyai Wirasuta. Guwa ingkang dipunkèndeli Kyai Wirasuta ambruk. Kyai Wirasuta sarta kulawarga pejah sadaya. Sri Sultan lajeng paring dhawuh dhateng para abdi supados énggal madosi jenasahipun Kyai Wirasuta. Nanging boten angsal kasil menapa-menapa. Sri Sultan paring dhawuh malih dhateng para abdi supados ngawontenaken upacara kanggé ngèmuti Kyai Wirasuta, abdi ingkang kinasih. Upacara punika dipunleksanakaken saben wulan Sapar kaping 10-20.