Menyang kontèn

Aria Wiraraja

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Aria Wiraraja inggih punika adipati ing Sumenep. Raden Wijaya dumugi Sumenep kanggé kepanggih kaliyan Aria Wiraraja. Raden Wijaya dipunladosi kados déné raja, keiklasan Aria Wiraraja ndadosaken sadaya dhayoh lan Raden Wijaya ngraos trenyuh. Ing pasugatan punika Raden Wijaya ndamel janji yèn samangkè niyatipun nguwasani pulo Jawa saged kaléksanan kaliyan kanggé nedahaken raos panuwunipun, karajan badhé dipunpérang dados kalih, satunggal kegem Wiraraja ingkang satunggal malih kagém Raden Wijaya. Aria Wiraraja maringi piweling supados Raden Wijaya éthok-éthok nyerah kaliyan Prabu Jayakatwang supados saged dipuntampi minangka pengawal ing Kedhiri.