ꦆꦮꦏ꧀ (ꦥꦔꦤꦤ꧀)

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
     
ꦠꦺꦩ꧀ꦥꦺꦱꦩ꧀ꦧꦼꦭ꧀ꦠꦼꦫꦶꦒꦺꦴꦫꦺꦁ

ꦆꦮꦏ꧀ꦩꦶꦤꦁꦏꦥꦔꦤꦤ꧀ꦤꦸꦣꦸꦲꦏꦺꦥꦁꦒꦸꦤꦄꦤ꧀ꦥꦼꦒꦔꦤ꧀ꦏꦼꦮꦤ꧀ꦆꦮꦏ꧀ꦭꦤ꧀ꦧꦒꦺꦪꦤ꧀ꦄꦮꦏ꧀ꦆꦮꦏ꧀(ꦣꦒꦶꦁꦎꦂꦒꦤ꧀ꦄꦮꦏ꧀‌ꦩꦶꦚꦏ꧀ꦆꦮꦏ꧀‌ꦭ꧀ꦱ꧀ꦥ꧀)ꦩꦶꦤꦁꦏꦥꦔꦤꦤ꧀꧈ꦠꦼꦩ꧀ꦧꦸꦁ"ꦆꦮꦏ꧀"ꦆꦁꦱꦧꦼꦤ꧀ꦝꦶꦤꦤꦺꦧꦶꦱꦤꦸꦣꦸꦲꦏꦺꦎꦂꦒꦤꦶꦱ꧀ꦩꦼꦈꦠꦮꦧꦲꦤ꧀ꦥꦔꦤꦤ꧀꧈ꦏꦁꦒꦺꦴꦥꦔꦤꦤ꧀ꦭꦻꦴꦠ꧀ꦱꦶꦁꦎꦫꦩꦸꦁꦩ꧀ꦭꦶꦒꦶꦏꦁꦒꦺꦴꦆꦮꦏ꧀ꦤꦔꦶꦁꦈꦒꦎꦂꦒꦤꦶꦱ꧀ꦩꦼꦭꦶꦪꦤꦺꦏꦪꦠꦏꦺꦫꦁꦭꦤ꧀ꦠꦶꦩꦸꦤ꧀ꦱꦒꦫ꧈ꦧꦶꦱꦈꦒꦣꦶꦪꦫꦤꦶꦥꦔꦤꦤ꧀ꦭꦻꦴꦠ꧀