Menyang kontèn

Wikipédia:Wulan Asia Wikipédia/Pitakon

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Kertu pos[besut sumber]

 • P: Pira akèhé kertu pos sing bisa diéntukaké saben wong?
  W: Pendhak Wikipédiawan sing kasil ngrampungaké artikel miturut paugeran ing sawijining Wikipédia bakal nampa kertu pos cacah siji. Manawa ana sawiji naraguna sing mèlu kridha iki ing rong basa Wikipédia lan kasil ngrampungaké artikel ing loro-loroné, naraguna iku bakal nampa rong kertu pos. Panitya enggon-enggonan bakal nampa kertu pos cacah siji tumrap saben Wikipédia sing dipanityani (Ing kéné awak dhéwé butuh panyumbang sing gelem mbudidaya tinimbang sing mung péngin setor jeneng; Paling akèh patang artikel saben wong).
 • P: Manawa aku kasil nggawé 10 artikel ing sawiji Wikipédia, apa aku bakal nampa rong kertu pos?
  W: Ora. Patang artikel iku paugeran sing kudu dituruti.
 • P: Paling akèh pirang kertu pos sing bisa diéntukaké saben naraguna?
  W: Pitu
 • P: Kertu pos saka nagara endi sing bakal takéntukaké?
  W: Alamat bakal didum acak, saéngga ora ana sing ngerti tekan panjenengan nampa dhéwé kertu posé.
 • P: Aku kawatir ngenani privasiku.
  W: Awak dhéwé bakal njaluk katerangan alamat lan jeneng naraguna, nanging mung alamat sing bakal diterusaké afiliyasi sing bakal ngirim kertu pos, déné jeneng naraguna ora katut. Kabèh keterangan bakal gagé dibusak sabubaré alamat wis diterusaké nyang afiliyasi.
 • P: Aku ora nampa kertu pos masiya wis telung wulan, aku kudu piyé?
  W: Amarga jasa pasuratan ing sawenèh nagara ana sing ora bisa diandelaké, bokmenawa panjenengan ora bakal nampa kertu pos pas wektuné. Nanging, awak dhéwé mesthèkaké yèn wis ngirim kertu-kertu posé. Bisaa dadi kawigatèn yèn iki prakara lumrah ing bab kirim surat.
 • P: Aku dumunung ing utawa saka nagara sing ngirimaké kertu pos, bisa apa ora yèn kertu posku ora saka nagara iku?
  W: Awak dhéwé bakal mènèhi pilihan nalika njaluk alamat. Panjenengan bisa milih sawiji nagara sing ora kokpéngini ngirim kertu pos kanggo Panjenengan.

Duta Asia Wikipédia[besut sumber]

 • P: Yèn aku kasil nggawé artikel paling akèh ing sawetara Wikipédia (contoné Wikipédia Jawa lan Wikipédia Jepang), apa aku bakal éntuk gelar "Duta" dhobel?
  W: Panjenengan bakal kanugrahan gelar ing saben basa Wikipédia sing panjenengan kasil gawé artikel paling akèh, déné wong ing urutan kapindho ing Wikipédia iku uga bakal kanugrahan "Duta Asia Wikipédia".
 • P: Bakal olèh apa aku saka nugraha "Duta Asia Wikipédia"?
  W: Panjenengan bakal nampa kertu pos tambahan lan partisara dhigital! Partisara iku ginawé saka dluwang stok lan bakal ditrawang (dipindai) nuli dikirim marang panjenengan. Awak dhéwé uga bakal ngecap partisara iku nyang dluwang biyasa nuli ngirimaké marang panjenengan lumantar surat kelas pratama.
 • P: Piyé yèn ana punjul wong loro sing nyumbang artikel paling akèh ing sawiji Wikipédia.
  W: Mung bakal ana Duta cacah siji ing saben basa Wikipédia. Mula, yèn ana sawetara Wikipédiawan sing nyumbang artikel padha akèhé, bakal dirangking ulang lumantar gunggung bèt saka kabèh artikel sing digawé saperlu mutus sapa sing dadi Duta. Awak dhéwé bakal tetimbang kanthi wènèh gelar iki marang wong kapindo manawa sumbangané adoh ngungkuli rerata.

Paugeran[besut sumber]

 • P: Manawa aku nulis Artikel Pinilih, apa aku éntuk biji luwih?
  W: Ora. Iki dudu adon artikel. Nanging, awak dhéwé mrayogakaké panjenengan nggawé artikel sing apik mutuné.
 • P: Apa besutanku sadurungé Novèmber bakal kétung saka kaca cengkorongané?
  W: Ora. Nanging, panjenengan bisa ngalih isining kaca cengkorongan dudu ngalih kaca cengkorongané.
 • P: Aku ora dumunung ing Asia. Apa aku isih bisa mèlu?
  W: Bisa. Ora ana wewates ngenani iku.
 • P: Apa naraguna IP bisa mèlu?
  W: Amarga anané wewates ing piranti wmflab awak dhéwé, naraguna IP ora bisa mèlu. Awak dhéwé banget mrayogakaké panjenengan gawé akun sing justru njaga privasimu.
 • P: Manawa sing dadi jejering artikel iku wong Asia sing ora lair ing Asia, apa bakal kétung?
  W: Ora. Nanging wong sing lair ing Asia tur kondhang sajabaning Asia bakal kétung.
 • P: Manawa sing dadi jejering artikel iku dudu wong Asia nanging pangudiné mbiyantu tuwuh rembakaning budaya Asia, apa bakal kétung?
  W: Iya. Wong sing kondhang ing Asia masiya lair sajabaning Asia bakal kétung.
 • P: Apa aku kena mertal artikel saka basa liya?
  W: Kena.
 • P: Apa pratélan (daftar) kétung?
  W: Ora. Amarga angèlé nemtokaké endi jinis pratélan sing patut lan endi sing ora, murih paugeran tansah prasaja, pratélan ora kétung.