Watak

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Anak perempuan yang kembar monozigotik

Manungsa iku duwé 'watak' kang warna-warna. ana sing senengane nesu, bebungah, lan liya-liyané. kabèh mau minangka yèn manungsa iku indhividhu sing unik. nanging, miturut pananggalan Jawa wataking manungsa bisa kadelok miturut tanggal kelairane.

Watake Manungsa miturut Tanggal Jawa Kalairane miturut pananggalan Jawa, karsaning para Wali, wataking wong lair iku manuta tanggal. warna-wernaning watak mau ya iku:

  1. Wong lair tanggal sapisan, agedhe piyangkuhe, nanging gedhé begjane, yèn kesandhung babar pisan, wurung dadi unusaning wong.
  2. Wong lair tanggal kaping pindho, sugih sanak, sugih mitra, sugih anak, bebudene pilih kasih, semu lengus pikire alon.
  3. Wong lair tanggal telu, sumeh prasaja, yèn kaku gelis lejare, golongane kakon aten, nanging gumati maring batur.
  4. Wong lair tanggal kaping papat, wegig amicara, akèh pikire ingkang becik, lan elingan samubarang karya.
  5. Wong lair tanggal kaping lima, amicara nanging mara tangan, mara cangkem, nanging loma ing bojakrama, resikan tani pikire.
  6. Wong lait tanggal kaping 6, busuk samubarang pikir, carobo sabarang kang ginarap, kesed marang panggaweyan iku elinga.
  7. Wong lair tanggal kaping 7, wegig amicara limpad, nanging rada pareng marang wong wadon, ingjkang ala pikire saru, iku elinga saru.
  8. Wong lair tanggal kaping 8, sugih étung ala becik, sugih sadulur lan rukun, sabarang pikire becik.
  9. Wong lair tanggal akaping 9, kakon aten panas baranan, nanging gelis lejar, lumrah pikire, lila oing samubarang.
  10. Wong lair tanggal kaping 10, iku pepet sumber lalen, nanging wegig pikire, dhemen kena wadul ala becik anggugu.