Upacara penganten

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Cakramanggilinganing gesang manungsa 3 M: METU, MANTEN, MATI. Ing wekdal punika kula badhé ngaturaken menggah cakramanggilinganing gesang manungsa kasebat kawiwitan saking upacara penganten. Upacara penganten tansah ngalami éwah-éwahan, "nut ing jaman kelakone". Déné tatacaranipun makaten.

A. PRAACARA 1. Nontoni 2. Lamaran 3. Pitukon 4. Paningsetan 5. Srah-srahan

B. ADICARA 1. Pasang Bleketepe 2. Siraman 3. Midodareni 4. Palakrama 5. Panggih/Pawiwahan 6. Pahargyan

C. PASCAACARA

  Boyong temanten
   
  Mekaten kalawau limrahipun tatacaranipun upacara penganten Jawi, nanging saleresipun tata upacara pengantin kapilah dados kalih gagrak, inggih punika gagrak Surakarta Hadiningrat saha Ngayogyakarta Hadiningrat.