Ubarampe Sedhekah Bumi

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Ubarampé Sedhekah Bumi, ing saklebetipun upacara sedhekah bumi ing Kabupatèn Blora, kedah wonten ubarampénipun utawa panganan kang ana ing sajeroning sedhekah bumi. Sedhekah Bumi iku uga dadi upacara ngucap syukur dhumateng Gusti Ingkang Maha Kuwaos awit rejeki ingkang kathah dhateng dhusun punika. Panganan iki ugi kang biyasa diagem ing upacara tradhisi sedhekah bumi.

Pasung

Pasung[besut | besut sumber]

Bahan ingkang dipun-ginakaken inggih punika:

 • Gendhis pethak ugi saged gendhis jawa
 • Tepung terigu
 • Tepung kanji
 • Tape ketan
 • Kist /pengembang
 • Beras
 • Sarem
 • Godhong gedhang

Caranipun damel inggih punika sadaya bahan punika dipuncampur lajeng dipunubleg ngantos ngembang lan kalis. Lajeng godhong gedhang dipunbentuk dados conthongan. Sak sampunipun dipunkukus ing dandang kanthi tatakan wakul ingkang dipunsingget kaliyan sada.

Bugis

Bugis[besut | besut sumber]

Bahan kanggé damel kulitipun:

 • Tepung ketan, saged ketan pethak ugi saged ketan cemeng
 • Santen
 • Sarem

Bahan kanggé damel entèn – entèn:

 • Klapa enom utawi kacang ijem
 • Gendhis pethak
 • Sarem

Caranipun damel entèn – entèn inggih punika, klapa dipunparut. Lajeng dipunsangrai kaliyan gendhis ugi sarem ngantos boten lengket. Caranipun damel kulit inggih punika, santen dipungodhog lajeng dipunsiram wonten ing tepung ketan sakedhik – sakedhik ngantos rata lan kalis. Lajeng tepung punika kange mbuntel entèn – entèn ingkang sampun dipunbentuk bunder – bunder. Sak sampunipun entèn – entèn dipunbuntel nganggé tepungipun lajeng dipunbuntel nganggé godhong gedhang lajeng dipunkukus ngantos mateng.

Tape ketan

Tapé Ketan[besut | besut sumber]

Bahan ingkang dipun-ginakaken inggih punika:

 • Beras ketan
 • Ragi
 • Sarem
 • Godhong gedhang

Caranipun damel inggih punika, beras ketan punika dipunrendhem, dientas lajeng dipunkukus. Ngukusipun boten ngantos mateng, dipunsiram nganggé toya adhem, lajeng diumbaraken ngantos setengah jam. Sak sampunipun dipunkukus ngantos mateng. Dientas lajeng diumbaraké ngantos bener – bener adhem sanget. Lajeng dipuncampur kaliyan ragi, dipunbuntel nganggé godhong gedhang lajeng dipunimbu ngantos kalih dinten.

Dumbeg

Dumbeg[besut | besut sumber]

Bahan – bahan ingkang dipun-ginakaken:

 • Gendhis jawa
 • Santen
 • Tepung kanji
 • Sarem
 • Jahe
 • Brambang
 • Janur

Caranipun damel inggih punika, santen dipungodhog ngantos kenthel. Sedaya bahan dipuncampur lajeng dipunsiram nganggé santen punika. Sak sampunipun nyampur sadaya ugi dipunisiaken wonten wadhahipun. Wadhahipun saking janur ingkang dipunwujud kados corong. Sak sampunipun corong – corong janur sampun kaisi lajeg dipunkukus ngantos mateng.

Nagasari[besut | besut sumber]

Bahan – bahan ingkang dipun-ginakaken:

 • Tepung beras
 • Godhong gedhang
 • Santen
 • Sarem
 • Gedhang
 • Pewarna/sumbo

Caranipun damel inggih punika, tepung beras dikepel – kepel lajeng dipunkukus ngantos mateng. Sak sampunipun mateng lajeng dipunajuraken ing tampah. Santen dipungodhog lajeng dipunsiramaken ing tepung sakedhik – sakedhik ugi dipuntambah kaliayan sumbo kanggé warnaipun tepung. Lajeng gedhang punika dipunbuntel nganggé tepung punika lajeng dipunbuntel nganggé godhong gedhang. Lajeng dipunkukus ngantos mateng.