Menyang kontèn

Sepatu Converse

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Sepatu Converse inggih menika salah satunggalipun ageman ingkang kathah dipunremeni, Converse menika saking nama pabrik ingkang damel sepatu menika Pabrik sepatu Converse wis adheg saking taun 1908, nalika taun 2003 dipuntumbas $ 305.000.000 USD, salajengipun dipungabung kalihan pabrik Nike, biyasanipun sepatu Converse menika asring dipunginakaken kagem ulahraga menapa déné kagem plesiran ananging ingkang ngagem sepatu menika kathah-kathahipun tiyang enem. Converse damel produk kadosta One Star, Chuck Taylor All Star saha Jack Purcell. Sepatu Converse piyambak kathah jinis saha motifipun. Biyasanipun dipunbédakaken wonten ing corak/motif ing bahan sepatu Converse, logo Converse menapa déné wonten ing sol-ipun ingkang nggadhahi titikan ingkang khas, inggih menika bunder saha alus wonten ing nginggil ngajeng sepatu saha wonten lengkunganipun wonten ing celakipun bunderan.[1]

Nalika wiwit produksi, sepatu Converse menika dèrèng dipunremeni déning tiyang, lajeng wonten tiyang ingkang namanipun Chuck Taylor, piyambakipun inggih menika pemain Baskèt ingkang sampun kondhang. Chuck Taylor ginakaken sepatu Converse menika nalika piyambakipun wonten jadwal tanding saha piyambakipun nggadhahi pamanggih bilih sepatu menika gadhah pangajeng-ajeng ingkang saé wonten ing olahraga baskèt. Wonten ing taun 1932, Chuck Taylor menika dipundadosaken nama wuwuhan saking sepatu Converse saha tapak asmanipun Chuck Taylor dipundadosaken logo Converse amargi Chuck Taylor biyantu anggenipun masaraken sepatu saha asring nyukani idhé saha pamrayogi nalika damel modhèl sepatu Converse, sarta kathah sanget jasa ingkang sampun dipuntindakaken déning Chuck Taylor. Nama menika asring dipunsingkat CT, manawi wonten ing seratan Converse biasanipun kaserat Converse  CT salajengipun kaserat modèlipun (biasa, andhap, inggil). Sasampunipun nama Chuck Taylor kondhang, sepatu Converse menika kathah ingkang ginakaken kagem olahraga saha sepatu Converse menika dipunproduksi mawi mapinten-pinten jinis. Jinis sepatu Converse saged dipunbédakaken wonten ing bahan ingkang dipunginakaken kagem bahan dasar kadosta; kulit, suede, kanvas, karèt. Jinis sanesipun wonten ing warna sepatu, wiwitipun prodhuksi sepatu menika namung ginakaken warna cemeng kemawon, ananging selebaripun kondhang sepatu Converse nggadhahi mapinten-pinten warna kadosta abrit, pethak, klawu, kuning, saha warna sanesipun. Variasi warna menika ugi gadhahi ancas supados ingkang remen sepatu Converse menika boten bosen.

Sepatu Converse nggadhahi regi ingkang variasi. Wonten ing jaman samenika sepatu Converse ingkang asli (original) saha enggal reginipun antawisipun 400 dumugi pinten yuta, miturut saking jinis bahan, motif saha modifikasi-nipun (custom). Ananging ingkang standart kemawon namung 400-an, ingkang standart menika nggadhahi titikan jinisipun bahan namung biasa (gombal), motifipun polos kados sepatu Converse sanès-sanèsipun ingkang dereng dipun-modifikasi. Lajeng ingkang modifikasi (custom) nggadhahi titikan ingkang mligi, biyasanipun wonten ing bahan sampun dipun gantos mawi kulit, plastik menapa bahan sanesipun utawi wonten ing badan sepatu dipunsukani menapa kemawon ingkang gadhah kesan béda (gambar, sak, resleting). Modhifikasi menika dadosaken sepatu Converse kondhang saha dipunremeni malih kalihan konsumen.

Kaluwihan Sepatu Converse[besut | besut sumber]

Sepatu Converse nggadhahi kaluwihan inggih menika[2] :

  1. Asli (original): Sepatu Converse ingkang dipunproduksi dening pabrik Converse menika nggadhahi kwalitas ingkang asli (original), dados bahan ingkang dipunginakaken kagem damel sepatu ugi saé. Ananging wonten ing jaman sameika kathah sanget sepatu Converse ingkang replika amargi sepatu Converse menika sampun terkenal saha regi saking sepatu Converse réplika langkung mirah ananging sepatu Converse réplika boten saé kwalitasipun.
  2. Awèt: Sepatu Converse saged dipunwastani awet amargi bahan kangge damel sepatu menika bahan ingkang saé saha boten gampil rusak kagem sepatu ingkang ginanipun olahraga, wonten ing jaman samenika sepatu Converse kathah-kathahipun kagem sekolah menapa busana tambahan kemawon ngengingi modhèl sepatu Converse menika simpel.
  3. Langkung mirah: Kathah prodhuk sepatu original ingkang dipunsadé mawi regi ingkang awis, ananging  saking kathah sepatu original, ingkang reginipun  langkung mirah inggih menika sepatu Converse. Saking regi sepatu Converse menika, pabrik sampun jamin mbok bilih sepatu menika saged awèt dangu saha boten gampil rusak.
  4. Gampil anggenipun madosi: Wonten ing jaman samenika kagem madosi sepatu Converse original gampil sanget, sampun kathah toko ingkang wonten sepatu menika. Dados, boten sah khawatir menawi badhe tumbas sepatu menika, saben wewengkon sampun wonten kejawi wewengkon ingkang taseh plosok.
  5. Kathah variasi warna: Rikala wiwit prodhuksi, sepatu Converse namung ginakaken warna cemen kemawon, amargi sepatu menika kathah sainganipun, saking pabrik damel variasi warna supados ingkang remen sepatu menika langkung kathah ngengingi kabutuhan tiyang enem wonten ing jaman samenika.

Rujukan[besut | besut sumber]

  1. Muzaki, Fikri (2017-01-30). "Sejarah Converse Lengkap. Definisi, Sejarah, Perusahaan, Logo, Chuck Taylor, All Star, One star, Converse CONS, Awal berdiri hingga Sekarang". wordpress. Dibukak ing 2019-10-25.
  2. addict, converse (2017/01/19). "keunggulan sepatu converse yang perlu kita tahu". wordpress. Dibukak ing 2019/11/5. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= and |date= (pitulung)[pranala mati permanèn]