Persami

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Persami

Persami ya iku cekakan saka Perkemahan Sabtu-Minggu. Biasane dianakake marang Pramuka Penggalang tingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama). Kelengkapan kang digawa kanggo persami contoné téndha. Ing persami diwiwiti kanthi upacara pambuka déning para pramuka penggalang kang padha ngucapaké janji pramuka penggalang, ya iku Trisatya. Para pramuka uga bebarengan nglagokaké lagu kebangsaan Indonesia Raya, ngucapake pancasila, lan bebarengan ngeningaké cipta, nyuwun marang Gusti Kang Akarya Jagad anggoné padha nganakaké persami muga-muga tansah olèh pangayoman. Ora lali Pramuka uga nyenyuwun, muga-muga arwahé para pahlawan kang padha ndhisiki palastra ana ing madyaning palagan tinampa ing pangayunaning Gusti kang Maha Asih. Tujuan persami ya iku ngraketaké pasedulurane para anggota Pramuka, nglatih urip mandhiri, ngedhèkaké takwané anggota Pramuka marang Gusti Kang Murbèng Dumadi, ngipuk-ipuk rasa tresna marang nusa bangsa, lan sapanunggalané. Yèn bengi para Pramuka Penggalang nganakaké api unggun. Saben regu ngladèkaké kesenian. Ana kang njogèd-jogèd, ana kang nyanyi, ana kang maca geguritan, lan uga ana regu kang ngetokaké drama perjuangan, nggambaraké perjuangané bangsa. Yèn sarampungé pista api unggun, para Pramuka padha bali menyang téndhané dhéwé-dhéwé kang wis dipasang saperlu mapan turu. Bubar sarapan ana acara warna-warna, acara lomba. Ana lomba golèk jejak, lomba PPPK, lomba semapur, tali-temali, masak, lan liya- liyané. Bubar kagiyatan ana upacara penutupan. Sawisé upacarane rampung, para Pramuka padha mulih menyang omahé dhéwé-dhéwé. Kabèh isih katon seger lan sumringah, ora ana kang suntrut lan sayah, mratandani atiné seneng lan awaké waras.