Pariwara

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Pariwara ya iku wujud sesambungan kang duwé maksud kanggo mènèhi greget wong tetuku, nawakaké sawijining barang utawa tenaga, kanggo merbawani panemuné wong akèh, narik panyengkuyunging wong akèh amrih pikir lan tumindaké laras karo kekarepané sing masang pariwara.

Pariwara yen ing basa Indonesia padha karo iklan. Pariwara yaiku salah sijine srana kanggo nawakake pamikiran, barang, utawa jasa kanthi cara mbayar utawa ora perlu mbayar. Pariwara duweni ancas supaya bisa narik kawigatene wong liya. Wong liya duwe pepenginan supaya gelem tuku barang utawa gelem nggunakake jasa sing ditawakake.

Unsur kang ana ing teks pariwara:

 1. Narik kawigatene wong kang maca utawa ngrungokake.
 2. Nuwuhake pengin nggunakake barang utawa jasa.
 3. Gawe yakin wong kang maca utawa ngrungokake yen barang utawa jasa kuwi cocog digunakake
 4. Milut supaya wong tuku lan nggunakake barang utawa Jasa.

JINISING PARIWARA[besut | besut sumber]

Jinising pariwara miturut gunane.

 • Pariwara kanggo wara wara, wujude menehi informasi marang wong liya Tuladhane wara-wara babagan tandhing bal-balan pagelaran wayang, kethoprak Ian sapanunggale.
 • Pariwara kanggo panyuwunan, wujude bisa arupa informasi lowongan kerja. Tegese kang gawe pariwara duwe ancas tawa, ngajak lan uga njaluk supaya ana sing gelem kerja karo dheweke.
 • Pariwara kanggo tawa, wujude nawakake barang utawa jasa marang wong liya. Tuladhane pariwara sepatu, wedhak, klambi Ian sapanunggale.
 • Pariwara layanan masarakat, padatan pariwara iki sing ngetokake saka instansi pamarentah kanggo menehi informasi, sosialisasi lan pepenget sawijining babagan tartamtu. Tuladhane pariwara babagan wigatine ngadohi rokok utawa udud, ngadohi narkoba, ati-ati nalika numpak montor, nganggo masker, wigatine 5M nalika mangsa pandemi utawa pageblug Ian sapanunggale.


Pariwara miturut ancase.

 • Pariwara Komersial

Pariwara komersial yaiku wujud pariwara kang duweni ancas kanggo nyengkuyung supaya barang utawa jasa bisa payu kang sipate golek bathi.

 • Pariwara Nonkomersial

Pariwara nonkomersial ancase kanggo menehi informasi pepeling, lan sosialisasi marang wong akeh kang sipate ora kanggo nggolek bathi.

Uga delengen[besut | besut sumber]

 1. Wara-wara