Parembugan:Krajan Majapait

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
(Kaelih saka Parembugan:Majapait)
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Rahayu. Kawula pun Satryowibowo Ranoewidjojo ndherek bingah dene Wikipedia sampun ngawontenaken versi bauwarna basa Jawi. Tur malih manawi ngrembag bab sujarah lan budaya asli kita, raosipun manah kawula punika kok mundhak tentrem. Kawula nyuwun sanget, manawi pengreksan budaya lan panaliten sujarah Jawi lan Nuswantara jaya punika, sageda langkung ngrembaka malih kanthi wontenipun kawigatosan para sarjana lan sujana ingkang sampun putus ing ngelmu, boten kok namung para tamat ing ngelmu budaya kemawon ananging inggih kalebet para tamat ing ngelmu modern, kados Informatika lan Komunikasi. Ngengingi sujarah Karaton Gung Majapait, kaleresan kawula inggih alit-alitipun ndherek sinau sakedhik-sakedhik, inggih punika wiwit sujarah leluhur ing tanah Punan Vietnam, lajeng dhateng Kutai, tumuli dhateng Tarumanagara, nunten malih dados Matarum/Mataram Kina sigar Hindu Sanjaya lan Budha Syailendra, nyambet Trah Isyana Empu Sindhok, lajeng dhateng Kadhiri, nunten sigar dados Panjalu lan Kauripan, kasambet Tumapel Singasari, lah lajeng binangun kuncaraning Surya Majapait. Ingkang prelu kita gatosaken inggih punika taksih kathah pratelanipun sujarah ingkang radi slimur, lajeng sok mawur kablawur. Pramila prayoga kita sami gegandhengan asta cancut taliwanda, angombulaken jayaning bangsa kanthi kresa asung urun rembag ing wacana murih moncering nagara adhedasar bombonging manah tumrap sujarah jaya-jayaning leluhur kita. Nuwun.

Mangga dipun biyantu nyerat kangge nambah ingkang sampun wonten ing ngriki. mBokmanawi langkung saé nganggé basa Jawa tataran ngoko kémawon supados sami kaliyan ingkang sampun wonten lan supados langkung kathah ingkang saged mangertos maknanipun. Sumangga. Pras 11:07, 14 November 2008 (UTC)