Nifas

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa

Nifas inggih punika getih ingkang medal saking farjinipun tiyang istri saksampunipun nglairaken, punika taksih arupi getih kempel (alaqoh) utawi daging kempel (mudghoh) wekdal medalipun getih punika sakderengipun 15 dinten nglairaken (wiladah). Saksampunipun nglairaken boten langsung ngedalaken getih ananging resik (naqo') rumiyin lajeng ngedalaken getih. Medalipun getih punika sakderengipun langkung 15 dinten tetep kasebut getih nifas, lajeng wekdal ing antawisipun nglairaken lan ngedalaken getih kasebat kaetung nifas ananging boten dipun hukumi nifas arthosipun sakkathah-kathahipun nifas ingkang 60 dinten punika kaetung saking nglairaken ananging boten medal getih,ananging sakderengipun medal getih dipunhukumi suci. Sahinggo wajib salat, pasa, lan sakpiturutipun. Ananging yèn medalipun getih langkung 15 dinten minangka getih punika kasebut getih haid.

Wekdal nifas[besut | besut sumber]

Nifas punika paling sekedhik saktetes (majjah) arthosipun asal wonten getih ingkang medal namung sekedhik punika sampun saged diarani nifas. Laminipun nifas hiyo 40 dinten ngantos 60 dinten. Menawi getih nifas medal langkung 60 dinten punika kasebut istikhadloh ingdalem nifas, inggih punika sepalihipun nifas, sepalihipun malih getih ingkang risak (suci), lan sepalih ingkang lintu punika getih haid. Ananging menawi boten langkung 60 dinten sedhoyonipun punika nifas.

Gambar werni-werni getih saksampunipun nglairaken[besut | besut sumber]

Tanggal medalipun getih Katrangan
- - Paling sekedhikipun nifas.
W __________40 - Umumipun nifas (40 dinten).
I _______________________60 - Paling laminipun nifas (60) dinten.
L _______________________60 - Istikhadloh.
A 14___________40 - (1-14) nifas ingdalem itungan boten hukum (wajib pasa, salat)

(15-40) nifas biasa.

D 16________30 - (1-16) suci (17-30) haid tanpa nifas.
A 14__________40 - (1-14) nifas ingdalem itunganipun lan hukum saksampunipun saktetes getih

adhus lajeng salat, pasa nanging boten sah (15-40) : nifas biasa.

H ________36 50__________65 - Getih awal (1-36), getih akhir (51-60) sedoyonipun nifas uga kendelipun getih ingkang dados pemisah (37-50) amargi pasa romadhon ingkang dipunlampahi ing mriki tetep wajib.
________30 46__________60 - Getih awal (1-30), nifas kendel (31-46) : suci, lan getih akhir (47-60) : haid.
____________60 62______65 - Getih awal (1-60) : nifas kendel (sedinten-sedalu) : suci, getih akhir (62-65) haid.

Katrangan :

  1. Tiyang istri ingkang nembe nifas dipunharomaken nglampahi perkawis ingkang harom kangge tiyang haid, kados adus kagem suci. Menawi getih nifas taksih medal boten angsal adus wiladah. Dados, adus wiladah bebarengan kaliyan adus nifas saksampunipun getih punika kendel.[1].
  2. Menawi getih nifas kendel sakderengipun ngantos 60 dinten, dipunwajibaken adus, lajeng salat lan pasa (romadhon). Ananging menawi getih medal malih, lajeng adus, salat, lan pasa punika boten sah miturut qoul assahb.
  3. Ingkang dipunmaksud getih ingkang kendel inggih punika menawi dipunlebokake kapas ngantos panggenan ingkang boten ketingal wekdal tiyang istri punika ndhodhog, kapas punika saksampunipun dimedalaken tetep resik boten kengeng getih.

Cathetan[besut | besut sumber]

  1. ^ Saifulloh, Mohammad:"Fiqih Islam Lengkap", kaca 127. Terbit Terang, 2005

Pranala njaba[besut | besut sumber]

  • Ardani, Muhammad. 1992. "Risalah Haid, Nifas, dan Istikhadloh". Surabaya: Al-Miftah.
  • Kelahiran. [1]
  • ولادة [2]