Panganggo:Wirjadisastra/Pratélan tembung Inggris-Jawa

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Tembung ngisor iki tembung Inggris-Jawa sing bokmanawa migunani kanggo tuwuh-rembakaning basa Jawa.

Léma Indonesia Katerangan
add v wuwuh, muwuh, muwuhi
advice n (we)warah
advise v marahi
aerial threat n bebaya anggegana sastra.org
Africa n Aprikah; African adj Aprikah sastra.org
agreement n mupakatan, prajangjian kesepakatan, perjanjian
air force n wadya anggegana sastra.org
air travel n lampah anggegana sastra.org
air troop n prajurit anggegana sastra.org
airport n papan anggegana sastra.org
airship n palwa anggegana sastra.org
alliance n aliyansi
along prep sauruté | sauruté dalan along the road
America n Amérikah; American adj Amérikah sastra.org
animal n kéwan, sato-kéwan; hunted game animal n bedhagan
application n trap-trapan, cak-cakan, aplikasi
archbishop n mahabiskop
asthma n bengèk, mengi
Australia n Ostrali; Australian adj Ostrali
Austria n Ostenrik; Austrian adj Ostenrik
available adj miranti, rumanti, sadhiya
barefooted adj ngliga sikil
berry (botany) n wunèn | Gedhang iku éwoning wunèn. Banana is a member of berries.
bishop n biskop
board n paheman; board of trustees n paheman pangawas
bond n obligasi
capital n pawitan
central adj séntral sastra.org
chief n lurah
chocolate n soklat sastra.org
city n kutha gedhé; capital city n kutha krajan
civil servant n punggawa praja pegawai negeri
cliff n parang
cloud n méga | Langité katutupan méga peteng. The sky was covered by dark clouds.
cognac n konyak
college n pawiyatan luhur
communist n wong kuminis; communist adj kuminis
company n kumpeni
consider v ngèlingi
continent n buwana benua
continental adj buwanan; continental crust n kerèngan buwanan; continental shelf n landhesan buwanan;
convention n konpènsi
coastguard n jaga pasisir
council n rad
country n nagara, tanah negara sastra.org
cuisine n olah-olahan masakan
culinary adj kulinèr kuliner
customize v nglarasaké
deceive v apus-apus, ngapus-apus; deceive with smooth talk v apus krama lit
decoration n rerenggan
disclaimer n sélakan
dish n rampadan hidangan
disturb v gendhak sikara lit
disturbance n gendhak sikara lit
education n panggula wenthah
embryo n lalaca jk JK: lalaca
emphasize v nandhesaké
encounter v mrangguli
enroll v dhaftar
environment n buwengan, cakran, lèngkongan Bausastra Indonesia-Jawi, Purwadarminta, c. 1939
Eurozone n laladan yuro
evaporate v nguwab
evidence n tandha yekti, bukti, cihna-bukti
exploration n dlajahan
extinct adj cures
fault n (geography) tugelan
featured adj pethingan
firefighter n punggawa pompa
food n pangan(an) makanan
fraud n apus krama
freshwater n banyu tawa air tawar
game n gim gim Djaka Lodang
gland n klanjer kelenjar
golden age n jaman kuncara Djaka Lodang
guideline n pathokan
headquarter n kantor punjer
hermitage n patapan
heteronomy n binatantra
highway v ratan
homophobia n, homophobic adj samatrasa
hunt v mbedhag
hunter n juru bebedhag
husband n laki | Lakiné tembé budhal mau ésuk. Her husband just left this morning.
increase n undhak-undhakan; increase v ngundhakaké
incumbent n palinggih
indication n pracihna sealang.net
infix n seselan
instantly adv sakala
interest (finance) n uyahan
involve v ngatutaké
jaw n wang
keyboard n kibor
leader n pangarep, pangarsa KIJ
left-wing n kiping kiwa
library n pabukon, bibliotik
life jacket n jakèt kambang
liquid n cuwèran
liquor n likir Bausastra Jawa
list n pratélan
looting n jarah rayah
mainstream n ilèn baku
massacre n panumpes
meaning n teges, werdi
measure n rékadaya, rerigen
member n lid
memorial n sasana panambegan
military strategy n kartisampéka sealang.net
minister n nayaka, mantri
ministry n kamantrèn
monarch n ratu
motto n sesanti
mountain range n gunung kendheng
movement n obah-obahan
murder n rajapati; murder v merjaya, matèni ng, mejahi k
neglect v ngiwakaké
negotiation n rundhingan
noun n tembung aran
oath of office n sumpah kalungguhan
object (linguistics) n lésan
offline n oflèn
online n onlèn
option n wikalpa jk JK: wikalpa
orthodox n ortodhok
owner n kang darbé, baku
parent company n kumpeni babon
party n pista
peninsula n ujung | Ujung Malaya Malay Peninsula
Pentecost n Pantékostah
person (linguistics) n purusa; first person n utama purusa; second person n madyama purusa; third person n pratama purusa
pilot n juru anggegana, pilot sastra.org
plague n pageblug
plan n rancangan
policy n niti
politician n pulitisi, juru pulitik
politics n pulitik
predicate (linguistics) n wasésa
prefix (linguistics) n ater-ater
prioritize v nengenaké
prime minister n mahamantri, mantri pangarsa | Mahamantri Malaysia Malaysian Prime Minister KIJ
privacy n pangayoman dhiri
professor n guru agung ng, guru ageng kr
pronoun n tembung sesulih
provider n kang nyepakaké, providher
publisher n pangecapan
register v dhaftar
rescue n pitulung, panulung | Pitulung ing guwa Tham Luang Tham Luang cave rescue
right-wing n kiping tengen
road n dalan
saffron n kumkuma OJED
school n pamulangan
secretariat n kapanitran
secretary n panitra
sense n surasa
service n leladèn
shortcut n prapasan
show v meruhi
skull n cumplung
soil erosion n gongsoran sealang.net
sovereign adj atmabuh jk JK: ātmabhuh
subsidiary n anak kumpeni
spearhead v mrakarsani
spice n bumbon crakèn sastra.org
state n praja; state visit n lawad prajan sastra.org
stock n panduman, andhil
strait n supitan | Supitan Bali Bali Strait
stress v nandhesaké
strict adj keket
subject (linguistics) n jejer
subscriber n kang lengganan
suspect v cubriya, cubriyan, nyubriyani, cumubriya; be suspected v kacubriya, cinubriya; be suspected by v kacubiyan, dicubriyani, cinubriyan
suspicion n cubriya
suspicious adj cubriya, cubriyan, nyubriyani, cumubriya
syllable n wanda; open syllable n wanda menga; closed syllable n wanda sigeg
theme n irah-irahan
threat n bebaya
thrust n (geography) surungan
title n (name) sesebutan
translate v mertal, narjamah, ngalihaké basa
trip n laku, lunga, besiyar
trophy n bèker
topic n rembug
torture n rajatatu
town n kutha madya
trending adj mumbul
union n sarékat
urban planning n tata kutha
universe n jagat
value n gandra, karta-aji
verb n tembung kriya
view n sesawangan
visit n lawad; state visit n lawad prajan
water n (geography) pabanyon
wealth n bandha
wedding n wiwahan; royal wedding n wiwahan agung ng, wiwahan ageng kr
whale n lodan
White House n Griya Séta
word n tembung
youth n kanoman ng, kanèman kr

Cekakaning tembung[besut | besut sumber]

  • JK: Jawa Kuna
  • KIJ: Kamus Indonesia-Jawa