Naraguna:Neva prayusinta

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Lava Bantal: Wisata Alam Murah Ning Berbah

Panorama di lava bantal Berbah (sutriyati/kabarkota.com) SLEMAN ( kabarkota.com ) – dadi salah sijine objek wisata ning DIY, Kabupaten Sleman nduweni macem-macem objek wisata sing dadi kesenengan. Contone, wisata alam sing wis kasebar ning pirang-pirang kecamatan. Umumme, kanggo bisa nikmati kaendahan alam sing ana ning objek-objek wisata kuwi, masyarakat ora kudu ngetokke biaya sing larang. Wis okeh, pengelola sing mung narikki dhuwit retribusi kanggo biaya parkir ronda 2 utawa 4, motor utawa mobil. Salah sijine, menawa wisatawan mampir ning Lava Bantal penere ana bantaran Kali Opak sing alamate ning Dusun Watuadeg, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, DIY. Lava Bantal uga dadi salah sijine jinis wisata geoheritage DIY sing diresmekake tanggal 30 Mei 2016 kepungkur. Yen didelok manut data sing ana ning website www.kabarkota.com lan pirang-pirang sumber, ana ning Lava Bantal kuwi wujude seka lelehan lava erupsi Gunung Merapi sing padha-padha kademok langsung karo banyu segara terus dadi wujude minerale mau ora isa kapilah apik, nanging wujude malah dadi geometri kaya wujud bantal turu. Merga kuwi mau, masyarakat sakiwa tengene nyebute lava bantal ning basa asing kuwi ganti jeneng dadi ( pillow lava ). Proses wujude nganti bisa dadi lava bantal kuwi kira-kira butuhake wektu 30 juta taun. Lan diarani seka cikal bakale gunung api ning Pulau Jawa. Ning papan kuwi mau, wisatawan bakale disuguhi karo kaendahan panorama sing marai adhem ning mata, ya uga bisa didadekake sarana selfie ana ning sekitaran pinggiran kali kuwi. Pengelola ya uga bangun jembatan pring sing iya gayuttake antarane pinggiran kaline. Sing dadi titikane, banyu kali sing mili separone katon ijo-ijoan wernane kuwi sing marakke adhem ning ati ya uga adhem ning mata yen disawang. Nanging, pas mangsa rendeng kaya ngene, wisatawan kudu ngati-ati merga sela-sela ana ing kana kuwi mau bakale lunyu, lan uga banyu sing mili seka arah lor isa mbludag dhuwure bisa nganti sak jembatan singa ana ning dhuwure.

Ora mung kuwi, wisatawan ya bisa ngrsakke endahe Embung Tegaltirto sing terintegrasi kalo obyek wisata liyane. Papane kuwi mau kira-kira adohe 500 meter seka arah kidul Lava Bantal. 

Embung Tegaltirto (sutriyati/kabarkota.com) Umpama arep mrana, wisatawan bisa ngliwati jembatan lan dalan setapak sing uwis dibangun khusus kanggo pejalan kaki. Jembare sawah-sawah sing ana ning sakiwa tengene dalan setapak kuwi bisa kanggo ngilangi rasa kesel wisatawan sing mlaku nuju Embung Tegaltirto. Pembagunane saiki wis diapekke, dadi ana ning kana wisatawan bisa nyewa dolanan bebek-bebekan sing digenjot ning banyu regane Rp 15ewu kanggo muteri embunge. Ana ning sekitare embung uga disewakke gazebo-gazebo kaya joglo tur cilik kanggo panggon istirahat seumpama wisatawan kesel. Sawetara uga ning kana , kanggo masyarakat sing pengen ngadhakke pertemuan, pengelola uga mbangun pendopo gedhe sing bisa disewa. Sayangnya, baik di lava bantal maupun di embung Tegaltirto belum dilengkapi dengan warung-warung kuliner, kecuali hanya penjual makanan ringan dan minuman yang hanya beberapa saja. Kekurangane , sing ana ning Lava Bantal karo Embung Tegaltirto durung dilengkapi karo warung-warung kuliner liyane, kejaba mung wong adol panganan cilik-cilik karo ombenan bakule mung siji loro. Kanggo bisa nikmati kaendahan alam ning Lava Bantal , wisatawan mung dinei tarif parkir, ora dijaluki biaya retribusi objek wisata. (Rep-03/Ed-03).


Naraguna iki panyarta gladhèn nulis ing Wikipédia #WikipédiaMenyangSekolah ing UNY kelas Jurnalistik O.