Maryono Notosuwignyo

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Jump to navigation Jump to search

Maryono Notosuwignyo iku panulis basa Jawa lan Indonesia, lair ing Langenrejo, Purworejo, tanggal 29 Juli 1936 saka ibu Raminah kaliyan bapak Paimin Atmopawiro, pamong desa lan pemangku jawatan gereja.[1] Maryono Notosuwignyo duwe jeneng samaran Maryono N.T., Semarkuning, S.M. Notosuwignyo, Eyang Yono, MJN lan Maryono. Tulisan Maryono sing kapisan judule "Rindu", guritan ing basa Indonesia sing dipacak ing majalah Keluarga Kita (Bandung, 1958). Sateruse, Maryono sregep nulis ing pirang-pirang media basa Indonesia, yaiku Keluarga Kita (Bandung), Lembaran Persaudaraan (Surabaya), Krida (Semarang), lan Simponi (Jakarta); lan media basa Jawa, contone Parikesit (Surakarta), Kiprah (Purworejo), Karya Dharma Praja Mukti, Pustaka Candra (Semarang), Jaya Baya, Panjebar Semangat (Surabaya), Mekarsari, lan Djaka Lodang (Yogyakarta). Karya-karya guritane "Rindu" (Keluarga Kita, 1958), "Apakah Cinta Itu?" (Lembaran Persaudaraan, 1967), "Memoriam" (Pustaka Candra, 1992), "Kumeleyange Godhong Jati" (Jaya Baya, 27 Juni 1993), "Sepi kang Setya Ngancani" (Jaka Lodhang, 2000), lan "Apa Isih Saguh?" (Panjebar Semangat, 1993). Karya cerkake contone "Mendhunge Wis Sumilak" (Suara Pengabdian, 1974), "Gambang Apa Suling" (Karya Dharma Prajamukti, 1975), "Kaduwung Buntung" (Krida, 1975), lan "Kedhisikan" (Djaka Lodang, 2003).

Saliyane guritan lan cerkak, Maryono uga nulis artikel. Saka 1958 ampek saiki ana 50 karya Maryono sing dibabarake lan 50 karya liyane sing wis dijilid nanging durung dibabarake (nunggu pangecapan sing gelem mbabarake).

Rujukan[besut | besut sumber]

  1. Prabowo, Dhanu Priyo; Widati, Sri; Rahayu, Prapti (2015). Ensiklopedi Sastra Jawa. Yogyakarta: Balai Bahasa Yogyakarta. kk. 323–325. ISBN 9789791852357.