Koperasi Susu Campina

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Koperasi Susu Campina[1] inggih punika salah satunggaling koperasi susu Walandi ingkang paling ageng ing Èropa. Campina dipungadhahi déning 8000 perternak sapi perah, boten namung ingkang manggèn wonten ing Walandi, nanging ugi ing Jèrman lan Bèlgia. Produkipun campina antawisipun susu seger, yoghurt, mentéga, kéju, kué, ès krim lan sapanunggalanipun, ingkang dipunpasaraken dhateng langkung saking 100 nagara ugi Indonesia.

Kawontenan Koperasi Campina utaminipun gadhah tujuan kangge maringi nilai tambah dhateng susu ingkang dipunpasok déning anggotanipun. Koperasi Campina ngempalaken susu saking para paternak lajeng ngolah dados produk-produk ingkang damel kiyat posisi pasaripun.

Kapedulian Campina dhateng produk-produkipun ingakng sihat dipunwiwiti saking pemeliharaan sapi-sapi déning para paternakipun. Sapi disaba wonten ing alam kabuka lan dipunparingi panganan kadosta rumput ijo seger, jagung lan kedelé.

Produk-produkipun Campina ingkang sampun kasebat wonten ing nginggil, sasanésipun nganggé mèrk dagang Campina (kawentar ing kathah negara), ugi ngangge mèrk dagang Landliebe (Jèrman lan Austria) lan Mona (Belanda). Fokus produksi campina sasanèsipun saking bahan dhaharan ingkang asalipun saking susu, ugi mroduksi bahan kanggé industri farmasi.

Prosès produksi wonten ing Campina sanget ngutamakaken faktor kasihatan, antawisipun kandungan lemak sakedhik lan kadar gulanipun sakedhik. Lajeng, sapi perahnipun ugi dipunternak secara organik. Anggènipun usaha kanggé promosiaken sapi perah organic, kanggé paternak sapi perah ingkang sampun ngèwah produksi susunipun saking standard marang organik dipunparingi kompènsasi sajumlah 2 Euro kangge saben 100 kg susu.

Wiwit Prakembangan kanthi Sakpunika[2][besut | besut sumber]

Kawontenan susu Campina ingkang sampun misuwur sajagad dunya dipunwiwiti taun 1892 wekdal pambentukan koperasi susu pertami "De Kempen", dipundhut saking nama salah satunggaling dèsa wonten ing Éindhoven, Walandi Kidul. Koperasi susu punika lajeng gabung kaliyan koperasi-koperasi susu sanès wonten ing taun 1947 mawi jeneng De Kempen Cooperartives Dairy Association ingkang basisipun wonten ing Éindhoven.

Sasampunipun perang dunya kaping kalih, panduduk Walandi sangsaya kathah lan panyuwunan marang produk susu sangsaya ageng. Bab punika ndamel koperasi Campina ugi rembaka kanthi pesat. Ing taun 1979, koperasi Campina nggabung kaliyan De Méijerij, koperasi susu ingkang ugi cekap ageng ingkang jumeneng taun 1926 ing Vèghen, Walandi sisih tenggara. Gabungan koperasi punika dipunjenengi De Mélkindustrie Véghel (DMV) Campina. Ing taun 1989, Campina nggabung malih kaliyan koperasi susu Mélkunie Holland, salah sawijining koperasi ingkang tua ingkang jumeneng taun 1872, saengga namanipun dipunéwah dados Campina Mélkunie.

Anggotanipun Campina ing taun 2007 sajumlah 7.768 peternak sapi perah ingkang domisilinipun boten namung wonten ing Walandi, nanging ugi Jèrman lan Bèlgia. Déné karyawanipun sajumlah 6.814 uwong. Anggota peternak sakathah punika saged masok susu sajumlah 3,4 milyar kg, saking sakathahipun susu ingkang dipunproduksi déning Campina 4,8 milyar kg (2007). Miturut vèrsi global 300 ICA (International Cooperative Alliance), Campina wonten ing posisi 53 kaliyan volume usaha sajumlah USD 4.226 yuta (2005), aset sajumlah USD 2.090 yuta lan pasaripun wonten ing langkung saking 100 nagara.

Angamati parkembangan perusahaan susu Campina cekap menarik amargi organisasi koperasi punika dipundukung kaliyan paternak-paternak ingkang taksih nèm, saèngga kasinambungan organisasi koperasi saged terjamin. Ing awal taun 2008, wonten ing adicara International Campina Young Farmes Day ing Walandi sabagian ageng saking 500 panyartanipun tetep ngemu surasa manawi kawirausahaan koperasi menika boten katinggalan jaman. Ing dalem bab punika, Timo Huges, tiyang ahli koperasi persusuan ngendika manawa koperasi inggih punika salah satunggaling bentuk paling kuwat saking kawirausahaan. Koperasi ngrupaaken bentuk organisasi ingkang paling tulus ingkang saged panjenengan impènaken.

Tanggel Jawab Sosial[besut | besut sumber]

Minangka wujud tanggel jawab dhumateng pagesangan sosial, Campina ngeprioritasaken marang 3 unsur inggih punika: (1) Toya resik, wonten ing areal paternakan lan ugi ingkang saking paternak. (2) Mata rantai ingkang transparan, wiwit saking paternak kanthi dhumateng konsumèn. (3) Peduli kaliyan anggota, karyawan, lan masyarakat sakitar.

Anggènipun pangginaan toya resik, Campina sampun ngelakuaken pangiritan kanthi ageng-agengan, sakitar 100.000 m³ pertaun. Sawetara, kangge mujudaken kapedulian kangge masyarakat, Campina sampun pernah mujudaken pinaringan 58 sapi perah kanggé nagara Kamèrun, Afrika. Jumlah sapi sakathah punika ngrupaaken hasil kampanye “Sumbangan Sapi kanggé Afrika”. Lan anggènipun panciptaan lapangan pandamelan, Campina kerjasama kaliyan Palang Merah Walandi lan Kamenterian Pendhidhikan lan Kabudayan Walandi, nyediaaken lapangan pandamelan sosial kangge lulusan SMK nganthi pinten-pinten taun ngajeng.

Rujukan[besut | besut sumber]


  1. "Friesland Campina". Dijupuk 2019-11-04. 
  2. Djohan, Djabaruddin (2007). Profil Koperasi-Koperasi Kelas Dunia. Jakarta: ADOPKOP Indonesia. k. 45. ISBN 978-979-19913-0-8.