Kelpie

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
The Kelpie déning Herbert James Draper ing taun 1913

Kelpie, utawa kelpie banyu, ya iku jeneng abasa Sekotlan sing ngrujuk marang sawijining makluk banyu sing bisa molah-malih praèn. Makluk iki dumunung ana ing ranu lan tlaga ing Sekotlan. Lumrahe makluk iki digambarake nduwé pawakan kaya jaran, nanging bisa mujud manungsa uga. Ing sawenèh carita, Kelpie manggahi tapal jarané nalika malih dadi manungsa saéngga asring digayutaké marang pepethané Kristen ngenani Iblis, kaya sing disénggol déning Robert Burns ing geguritanné taun 1786 kanthi irah-irahan "Address to the Deil".

Mèh saben angga tirta sing rada amba ing Sekotlan nduwé carita sing ana sambung rapeté karo Kelpie, nanging sing kerep keprungu ya iku carita sing ana ing Loch Ness. Gandhéng cenenge carita iki karo sing ana ing  carita neck saka Jerman lan bäckahäst saka Nordika uwis tau dititipriksa. Gegayutané sing luwih adoh manèh, karo wihwin saka Amerikah Tengah lan bunyip saka Ostrali dianggep lawan critané. Mulabukané tahayul ngenani jaran banyu sing culika dianggep asal saka adat tetumbal kanggo reruba para déwa banyu, nanging carita bab Kelpie uga minangka medén-medéni bocah cilik supaya ora dolanan ing angga tirta sing mbebayani, lan kanggo ngélikaké para wanodya supaya prayitna marang wong liyan kebrayan sing praèné gantheng.

Kelpies digambaraké ing manéka warna ing seni lan sastra, sing paling anyar ya iku minangka reca cacah loro, ajeneng The Kelpies sing dhuwure 300 mèter. Reca iki dumunung ing Falkirk, lan rampung digarap wulan Oktober ing taun 2013.