Inventarisasi lan Klasifikasi Preposisi basa Jawa

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Preposisi Rupa Tutur Tingkat Tutur
Formal Nonformal Literer Ngoko Madya Krama
Amarga

marga

amarga

amarga

amargi

margi

amergi

margi

jalaran

+

+

-

-

+

+

-

-

+

amrih

murih

+

-

anèng

enèng

nèng

-

-

-

antarané

antawis

antawisipun

+

+

+

atas +
awit +
bareng

sareng

+

+

déning +
dhèk

ndhèk

kala

rikala

-

-

+

+

ing +
kanggo

kanggo

kanggé

nggé

kanggé

+

-

+

-

+

kanthi +
amarga

krana

+

+

karo

kalih

kaliyan

kalawan

klawan

kalayan

+

-

+

+

+

+

katimbang

timbang

tinimbang

+

-

+

kaya

kaya déné

kados

kados déné

kadya

kadyadéné

pindha

+

+

+

+

+

+

+

lantaran

lumantar

+

+

liwat

metu

medal

+

+

+

manut

miturut

+

+

marang

mring

dhumateng

+

+

+

mawa

mawi

+

+

menyang

menyang

ana ing

dhateng

wonten ing

+

-

-

+

+

minangka

pinangka

+

+

mungguh

menggah

+

+

mungguhing

munggahing

menggahipun

+

+

+

nganti

ngantos

+

+

ngarepaké

ngajengaken

+

+

ngenani

ngèngingi

+

+

saka

saka

ska

ka

saking

seking

sking

king

+

-

-

-

+

-

-

-

sarana

srana

+

-

tekan

tumekaning

tumèkeng

dugi

dumugi

dumugining

dumuginipun

+

+

+

-

+

+

+

tumrap

tumrapé

tumraping

tumrapipun

+

+

+

+

wiwit

kawit

wit

kit

+

-

-

-