Menyang kontèn

Gloria in excelsis Deo

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Donga gloria in excelsis deo utawi ing Basa Jawa mawi donga minulya kristus nata punika sawijining donga katulik.

Lirik[besut | besut sumber]

Donga minulya punika donga ing Kidung Adi no. 183

Glória in excélsis Deo
Et in terra pax homínibus
bonae voluntátis.
Laudámus te.
Benedícimus te.
Adorámus te.
Glorificámus te.
Grátias ágimus tibi
propter magnam glóriam tuam.
Dómine Deus, Rex cæléstis,
Deus Pater omnípotens.
Dómine Fili Unigénite,
Iesu Christe.
Dómine Deus, Agnus Dei,
Fílius Patris.
Qui tollis peccáta mundi,
miserére nobis.
Qui tollis peccáta mundi,
súscipe deprecatiónem nostram.
Qui sedes ad déxteram Patris,
miserére nobis.
Quóniam tu solus Sanctus.
Tu solus Dóminus.
Tu solus Altíssimus,
Iesu Christe.
Cum Sancto Spíritu,
in glória Dei Patris.
Amen.
Minulyå ALLAH ing aluhur
lan manggihå tentrem manungså ing donya
kang kinasih ing Gusti
kawulå ngalembånå Gusti
sartå sami memuji
kawulå manembah ngabekti
tuwin ngluhuraken Gusti
kawulå munjuk sembah nuwun
krånå kamulyan dalem
dhuh Gusti nåtåning swarga,
ALLAH hyang råmå ingkang mahakuåså
dhuh Gusti Yesus Kristus
putrå dalem ontang anting
dhuh Gusti cempening ALLAH,
putrå dalem hyang rama
ingkang mbirat dosa ing jagat,
mugi melasånå
ingkang mbirat dosa ing jagat,
minangkanånå panyuwun kawulå
ingkang lenggah satengening hyang råmå,
paringå pangaksånå
awit namung gusti ingkang mahasuci
namung Gusti ingkang jumeneng pangéran
namung Gusti sri Yesus Kristus
ingkang maha luhur
manunggiling hyang roh suci,
ngagem kamulyan dalem ALLAH hyang råmå
Amin.